• Promena računovodstvene i revizijske regulative – predlozi

  Kao član konzorcijuma koji učestvuje u Projektu tehničke pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja pozivamo Vas da nam dostavite Vaše predloge za izmenu zakonske i podzakonske regulative iz oblasti računovodstva i revizije. (more…)

 • Predložite teme i govornike za konferenciju Finiz 2018

Uspešno je realizovana četvrta po redu Međunarodna naučna konferencija FINIZ pod nazivom „Izazovi savremenog korporativnog upravljanja”, dana 01. 12. 2017. godine na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, ul. Kumodraška 261a (Bulevar Peka Dapčevića).

Konferencija FINIZ je nastavila da podstiče stručnjake iz privrede i naučne radnike da istražuju stvarne događaje i predlažu nova finansijska rešenja u funkciji umrežavanja svetskih finansijkih trendova i izazova upravljanja rizicima.

Na ovogodišnjoj konferenciji FINIZ 2017 sesije Računovodstvo i Revizija su organizovane u formi javne diskusije kao deo Projekta tehničke pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja, u kojem je Univerzitet Singidunum član konzorcijuma koji je izabran za konsultanta Ministarstva finansija Republike Srbije.

Video snimak plenarne sesije konferencije FINIZ 2017 možete pogledati na sledećem linku.

 

Katalog izdanja UNIVERZITETA SINGIDUNUM

Katalog odabranih izdanja UNIVERZITETA SINGIDUNUM Katalog

pripremljen posebno za potrebe

međunarodne naučne konferencije

možete preuzeti u PDF formatu »

Tematske oblasti

 
1. Računovodstvо
2. Interna revizija
3. Eksterna revizija
4. Kontroling
5. Korporativne finansije
6. Korporativno upravljanje
7. Evaluacija i rizik
8. Informacioni sistemi za podršku odlučivanju
9. Poslovne finansije
10. Bankarstvo
11. Preduzetništvo
12. Osiguranje
13. Pravo
14. Forenzikа

Izjave učesnika konferencije

 • Bilo je zadovoljstvo učestvovati na ovogodišnjoj konferenciji.

  Konferencija iz godine u godinu opravdava izraz “must be a part of it”.

  Nadam se da će tako ostati još dugi niz godina.

  Vladimir Petrović, WinWin Shop Čačak
 • Naročito mi je zadovoljstvo da i ove godine uputim iskrene čestitke članovima Organizacionog odbora, kao i svim kolegama koji su učestvovali na konferenciji FINIZ. Postignut je izvanredan akademski uspeh u svim aspektima koji se odnose na zanimljivu i kompleksnu tematiku rizika u savremenim uslovima poslovanja.

   

  Posebno me raduje što je FINIZ uspeo da odgovori na jedan od najtežih izazova sa kojima se suočava naučna zajednica ne samo kod nas nego i u svetu. Uložen je veliki napor i trud Univerziteta Singidunum da kontinuirano unapređuje i podiže lestvicu znanja. Univerzitet je još jednom postavio visoke standarde, odgovarajući na na najsavremeniji, najegzaktniji i najkvalitetniji način na akademska i praktična pitanja poslovnog okruženja u zemlji, a i šire.

   

  Bila mi je posebna čast i zahvalan sam što sam i ove godine bio deo uspešne i kreativne atmosfere koja je postala obeležje FINIZ-a.

  Nikola Stefanović, Generalni direktor/Partner SEAF
 • Veliko mi je zadovoljstvo što sam bio učesnik ovog događaja.

  Obilje kvalitetnih sadržaja, brojni učesnici različitih profila, profesionalna i efikasna organizacija.

  Čestitke !!!

  Miroslav Perić, Director, Advisory KPMG, KOR
 • Iskrene čestitke i zahavalnost za uspešnu organizaciju, tematski vrlo složene i aktuelne naučne oblasti. Rizici u poslovanju u odnosu na globalne izazove, kao  i politička i ekonomska situacija u našem okruženju, su uspešno predstavljeni od strane brojnih učesnika u samo jednom danu.

   

  Efekti održane konferencije su vrlo značajni za sve učesnike konferencije:

  • prepoznati su brojni rizici koji su sve izvesniji u narednom periodu,
  • ukazano je na brojne odbrambene mehanizme koji će smanjiti ili ukloniti potencijalne rizike sa ozbiljnim posledicama na ekonomsku stabilnost u narednom periodu.

   

  Jedan od ključnih faktora u stvaranju blagovremenih i dobrih odbrambenih mehanizama koji će sprečiti potencijlane rizike ili šire pojave nove globalne finansijske krize jeste brzo donošenje nove progresivne međunarodne računovodstvene i revizorske profesionalne regulative i usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva u tom smsilu.

  Dragutin Dragojević, Emeritus Member of AAA American Accounting Association since 1986, CoE Actual Expert for Public Sector Accounting Regulation (CAR Programme)
 • Moram da pohvalim organizaciju konferencije, sve je bilo besprekorno. Osećala sam se vrlo prijatno, a verujem i svi ostali učesnici.
  Po mom mišljenju, Univezitet Singidunum je shvatio ulogu i značaj našeg Udruženja i profesije interne revizije. Posebno mi je drago što smo uspostavili odličan kontakt.

  Mira Vuković, Udruženje internih revizora Srbije
 • Zadovoljstvo je učestvovati na konferenciji FINIZ.
  Sve pohvale na odličnoj organizaciji!

  Klod Kolaro, Konsultant za digitalnu transformaciju
 • Uvek je lepo učestvovati na FINIZ-u.
  Čestitam na dobroj organizaciji i velikom odzivu.

   

  Sve pohvale za izbor govornika, bilo je vrlo dobro i jako korisno.

  Aleksandar Vasilski, CEO Valor akademija Beograd
 • Imao sam prilike da se uverim da je konferencija odlično organizovana i kvalitetna. Veliko mi je zadovoljstvo da sam prisustvovao FINIZ-u.

  Željko Jović, Narodna banka Srbije
 • Koristim priliku da se u li​č​no ime, kao i ime svojih saradnika, iskreno zahvalim na prilici da ​učestvujemo​ u ovom zna​č​ajnom nau​č​nom doga​đ​aju.

   

  K​onferencija​ FINIZ je​​ ​svetla ​ta​č​ka koja donosi novine u finansijskom sektoru na na​š​im prostorima, nudi kreativne i interesantne teme i unapre​đ​uje kvalitet nauke, ali i poslovanja u ​š​irem smislu.

   

  Nadam se da ​ć​e biti prilike da i dalje uspe​š​no sar​a​​đ​ujemo.

  Nikola Stefanović, Generalni direktor​, SEAF Opportunity Serbia Fund
 • ​Sve pohvale za odlično organizovanu konferenciju i gostoprimstvo!

  Goran Stojićević​,​ ​Predsednik ​UO Mrež​e​ ​r​​egional​nih centara i ​Centara za stručno usavršavanje​ Srbije​
 • ​Od srca vam čestitam na uspešno organizovanoj konferenciji i na odlično pripremljenom zborniku radova. Posebn​o prijatnu atmosferu​ ​na ​konferencij​i​ dali su moderatori ​osvrćući se na prthodnu i ​naglašava​jući​ ključn​e​ događaj​e i ciljeve​ ovogodišnje konferencij​e​. ​Istakla bih i kvalitet​ radova​ ​i aktuelnost njihovih tema​, svi učesnici na ​s​ekciji G, u kojoj sam i ja bila, imali su izuzetno kvalitetna i zanimljiva izlaganja.
  Posebno želim da se zahvalim na pozivu upućenom Udruženju internih revizora Srbije, čiji sam predsednik, da u okviru vaše konferencije organizujemo sekciju za internu reviziju. Mi smo ovu mogućnost iskoristili da promovišemo svoje članove kao predavače​, ​svoje Udruženje i konferenciju kao edukativni događaj za sve druge članove Udruženja. Na konferenciji je bilo preko 60 internih revizora. Događaje vezane za sekciju interne revizije objavljivali smo i na Facebook stranici našeg udruženja. Posećenost naše Facebook stranice bila je izuzetno velika, nekoliko puta veća od uobičajenih. Hvala vam na zadovoljstvu ​koje ste nam učinili, ​organizujući ovakav događaj.

  Jozefina Beke-Trivunac, Predsedni​ca​ Udruženja internih revizora Srbije
 • Sve čestitke za panel NPL!

  Danijela Ili​ć​, ​ Predsednica ​Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije
 • Baš sam se lepo osećao na konferenciji, mislim da je bila zaista uspešna i dobro organizovana.

  Dragan Pešić, Direktor odeljenja interne revizije Raiffeisen bank a.d. Beograd
 • Bila nam je velika čast da uzmemo učešće u FINIZ konferenciji. Želim da vam čestitam na odličnoj organizaciji.

  Darko Mandić, Direktor razvoja, JDM Beograd
 • Konferencija je bila odlična, zaista je veliki odaziv učesnika.
  Mislim da je naročito bilo dobro to što su firme imale štandove na kojima su se predstavile. U odnosu na prošlu godinu, kada je konferencija takođe bila odlično organizovana, ova novina je lep iskorak. Svaka čast na svemu!

  Vladimir Mirković, Društvo ekonomista Beograda
 •  

  Koristim priliku da vam se još jednom zahvalim na ukazanoj prilici da budem mali deo konferencije FINIZ 2015.

  Konferencija mi je otvorila mnoge vidike i obogatila me kao čoveka i profesionalca.
  Hteo bih takođe da pohvalim organizaciju događaja i inicijativu da kroz diskusiju pomognemo razvoj i napredak Srbije, svako od nas u svom domenu.

  Nadam se da ćemo i ubuduće imati priliku da sarađujemo, što bi meni veoma značilo.

  Zlatomir Milošev, Finansijski direktor Potisje Kanjiža
 • Koristim priliku da ​v​am jo​š​ jednom prenesem svoje impresije o prošlonedeljnoj konferencij FINIZ.​ ​Sve pohvale za sjajnu organizaciju.
  Sve je bilo besprekorno i veoma korisno​.​ ​D​ivno provedeno vreme.

  Marina Šestović, Projektni menadžer​​, Deutsche Gesellschaft für​ ​Internationale Zusammenarbeit

Delimo iste vrednosti

Organizatori, učesnici i prijatelji konferencije FINIZ imaju dosta zajedničkih karakteristika. Između ostalog:

 1. Profesionalizam
  • Pošten odnos prema poslu, klijentima i radnom okruženju
  • Obavljanje radnih dužnosti u skladu sa najvišim standardima struke
  • Negovanje poslovne komunikacije u skladu sa najvišim standardima poslovne
        prakse
 2. Integritet
  • Obaveza uspostavljanja i očuvanja ličnog integriteta
  • Promovisanje najviših etičkih načela i standarda u radnom okruženju
 3. Lojalnost
  • Lojalnost poslodavcu i temeljnim načelima i vrednostima poslovne organizacije
  • Lojalnost strukovnim udruženjima i njihovim temeljnim načelima i vrednostima
 1. Posvećenost
  • Preciznost i temeljnost u obavljanju profesionalnih dužnosti
  • Usmerenost na klijenta i zadovoljstvo klijenta
  • Predanost i ažurnost u obavljanju posla
 2. Solidarnost
  • Human i savestan odnos prema kolegama, klijentima i radnom okruženju
  • Društveno odgovorno poslovanje
  • Odgovornost prema društvenoj zajednici i životnoj sredini
 3. Celoživotno učenje
  • Kontinuirano unapređivanje stručnih znanja
  • Kontinuirano unapređivanje personalnih i poslovnih veština

Mesto održavanja

Back to Top