Održan okrugli sto

Održan okrugli sto

Dana 17.05.2017. je održan okrugli sto pod nazivom Kvalitet finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji u svetlu globalnog stanja u računovodstvu i lokalnog okruženja, u organizaciji Univerziteta Singidunum.

Učesnici okruglog stola su bili: Aleksandar Janjušević, koordinator sektora za finansijski sistem u Ministarstvu finansija Republike Srbije, Biljana Bogovac,Partner u Reviziji PricewaterhouseCoopers, Danijela Mirković, izvršni direktor kompanije EY – odeljenje revizije i povezanih usluga, Miloš Đukanović, finansijski direktor Henkel Srbija, dr Milan Negovanović, Privredni Savetnik, dr Zoran Škobić, Savez računovođa i revizora i prof. dr Nemanja Stanišić, Univerzitet Singidunum.
Zainteresovana stru
čna javnost je podržala skup,  što je evidentno po broju prisutnih i postavljenih pitanja, odnosno sugestija, komentara i odogovara koji su prostekli iz diskusije.
Predsedavajući okruglog stola su bili: prof. dr Zoran Petrović i prof. dr Goranka Knežević.

Teme o kojima se diskutovalo su bile:

  • Promena računovodstvene regulative u svetu –  novi globalni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI 9, MSFI 15, MSFI 16) koji će biti u primeni od 2018.godine;  izazovi u vezi integrisanog izveštavanje – suštinu i formu, potom finansijsko i nefinansijsko izveštavanje, Core and More izveštavanje u budućnosti, uticaj BREXIT-a na međunarodne standarde finansijskog izveštavanja; projekat koji realizuje Ministarstvo finansija Republike Srbije s posebnim fokusom na edukaciju onih koji treba isto da primenjuju, itd.
  • Outsourcing (shared service centar) – primer Henkela, i svih administrativnih ali i zajedničkih prodajnih funkcija. Istaknuto je da je posebno bitno poštovanje zakonske regulative pri kreiranju finansijskih izveštaja, i izbegavanje prostora na nivou lokala za prikazivanje finansijskih izveštaja po potrebama direktora u konkretnoj zemlji.
  • Problemi finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji – u pogledu samog sadržaja – kvaliteta, forme, saradnje relevantnih institucija u zemlji za dalji prevod i primenu standarda i sl.

Konstruktivna diskusija je doprinela samom kvalitetu rada okruglog stola, i podstakla nove teme za konferenciju FINIZ 2017.
Svim učesnicima okruglog stola je upućen poziv da dostave relevantne materijale koji bi bili postavljeni na sajt okruglog stola, ali i da aktivno učestvuju u  konferencije FINIZ 2017. koja će biti organizovana 01.12.2017.

Prezentacije sa događaja:

Savez računovođa i revizora Prednost i nedostatci novih obrazaca – Nemanja Stanišić Henkel – GA in Shared Services – Miloš Đukanović

Ostali materijali

U želji da posetiocima sajta FINIZ-a pružimo dodatne informacije u ovom delu sajta objavljivaćemo materijale koje nam dostavljaju učesnici FINIZ-a, a koje oni lično smatraju da mogu biti korisni drugim učesnicima FINIZ-a.
Napominjemo da su ti materijali lični stav njihovih autora i da se o ovim materijalima sa njihove naučne i stručne sadržine nije i neće izjašnjavati ni Naučni nii Organizacioni odbor konferencije FINIZ-a i zbog toga objavljeni materijali ne predstavljaju zvanične stavove konferencije FINIZ. Komentari na ove materijale dostavljaju se isključivo autorima ovih materijala na njihove adrese sadržane u materijalima koje su dostavili na objavljivanje. Organizatori konferencije FINIZ zadržavaju pravo da mogu naknadno da uklone materijale za koje smatraju da su neprikladni i da ne unapređuju struku. Pozivamo sve učesnike FINIZ-a koji smatraju da imaju materijale koji mogu biti od koristi drugim učesnicima FINIZ-a da ih na ovaj način podele sa njima.

Nova teorija tvrdih i mekih finansijskih informacija Teorija tvrdih i mekih informacija 26.08.2016. sa prilozima IFRS 9 IFRS kriza finizvestavanja (2009) IFRS RULES Moodys report (2017) Kvalitet finansijskih izveštaja u korelaciji računovođe i revizora

Galerija:

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar

Back to Top