Održana panel diskusija

Održana panel diskusija

Dana 25.10.2017. godine održana je panel diskusija pod nazivom: ”Izazovi u upravljanju rizicima usklađenosti poslovanja i interna revizija u finansijskim institucijama”, u organizaciji Poslovnog fakulteta iz Beograda i Udruženja internih revizora Srbije (UIRS) Učesnici panel diskusije su bili: dr Jozefina Beke Trivunac, CIA, prof. dr Lidija Barjaktarović, Univerzitet Singidunum, Marija Radovanović, Raiffeisen banka, Credit Fraud Manager, Dragan Pešić, CIA, Raiffeisen banka, Rukovodilac Interne revizije, Marija Kićović, UniCredit Bank Srbije, Senior Comliance Officer, dr Nataša Spahić, Direktor direkcije interne revizije OTP banke Srbija i Vladimir Hrle, advokat, savetnik za pitanja korporativnog upravljanja Međunarodne finansijske korporacije, Grupacije Svetske banke.

Diskusija je krenula od koncepta modela tri linije odbrane, odnosno povezanosti i jasne razgraničenosti funkcije upravljanja rizicima, usklađenosti poslovanja i interne revizije u finansijskim institucijama. Zaključak diskusije je bio da i pored postojanja tri linije odbrane, ni jedna kompanija ne može da se zaštiti od prevarnih namera pojedinaca.

Studenti su izrazili interesovanje da saznaju od stručnjaka iz prakse, koji su važni kriterijumi za odabir posla, i šta su prednosti zaposlenja u eksternoj i internoj reviziji, odnosno forenzičkim finansijama.

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar

Back to Top