Zaključak okruglog stola

Zaključak okruglog stola

Okrugli sto pod nazivom ”Kretanja na svetskim finansijskim tržištima i njihov uticaj na Srbiju” koji je održan 20. septembra 2017. godine na Univerzitetu Singidunum, izazvao je veliko interesovanje kako stručne, tako i naučne javnosti. U vezi sa tim, zaključni diskusije objavljeni su u časopisu Svet osiguranja.

Back to Top