Satanak sa predstavnicima Agencija za privredne registre

Satanak sa predstavnicima Agencija za privredne registre

Prestavnici Agencije za privredne register u bilateralnom razgovoru izneli svoja mišljenuja u vezi aktuelnog Zakona o računovodstvu.

Back to Top