Sastanak sa predstavnicima revizorskih društava

Sastanak sa predstavnicima revizorskih društava

Predstavnici Konzorcijuma su imali sastanak sa predstavnicima: KPMG Beograd, PWC Beograd, E&Y Beograd, Advisory&Finance MB d.o.o. Beograd, Grant Thornton Beograd, Finodit Beograd, Kulezić&consultation Beograd, Revizija plus-pro Beograd, EuroAudit Beograd, PKF Beograd, DFK Konsultant revizija Beograd, Privredno društvo za reviziju I&V Audit d.o.o. Beograd, u Beogradu, dana 21.12.2017. godine. Tema razgovora Zakon o računovodstvu.

Back to Top