Održan sastanak sa predstavnicima Narodne banke Srbije

Održan sastanak sa predstavnicima Narodne banke Srbije

Dana 10.01.2018. predstavnici konzorcijuma održali inicijalni sastanak sa predstavnicima Narodne banke Srbije, povodom izmena Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji.

Back to Top