Predati predlozi nacrta Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji

Predati predlozi nacrta Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji

Konzorcijum je Ministarstvu finansija u predviđenom roku predao predloge nacrta Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji.

Back to Top