Informacija o početku javne rasprave o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji

Informacija o početku javne rasprave o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji

Ministarstvo finansija je na svom sajtu objavilo poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o računovodstvu i Nacrtu zakona o reviziji. Javna rasprava će biti u periodu 12. avgusta do 2. septembra 2019. godine. Na sajtu Ministarstva finansija objavljena su sledeća dokumenta:

1. Nacrt Zakona o računovodstvu,
2. Obrazloženje predloga Nacrta Zakona o računovodstvu,
3. Nacrt Zakona o reviziji i
4. Obrazloženje predloga Nacrta Zakona o reviziji.

Na sajtu su takođe objavljena i sledeća dokumenta u vezi sa javnom raspravom:

1. Zaključak Odbora za privredu i finansije,
2. Program javne rasprave i
3. Obrazac za komentare.

Ministarstvo finansija nam je (kao konsultantu) dostavilo konačne verzije Nacrta zakona o računovodstvu i Nacrta zakona o reviziji. Radi se o verzijama koje se prevode na engleski jezik (radi utvrđivanja od strane nadležnih u EU da li je ovaj zakon usaglašen sa relevantnim direktivama EU) i koje će biti stavljene na javnu raspravu. Mi ćemo kao konsultanti imati obavezu da obradimo pristigle komentare (koji se dostavljaju direktno Ministarstvu finansija). Naš zadatak kao konsultanta je da aktivno učestvujemo u javnim raspravama.

Back to Top