Održane javne rasprave o Nacrtu Zakona o računovodstvu i Nacrtu Zakona o reviziji u avgustu 2019.godine

Održane javne rasprave o Nacrtu Zakona o računovodstvu i Nacrtu Zakona o reviziji u avgustu 2019.godine

28.08.2019. godine održana je javna rasprava o Nacrtu Zakona o reviziji i Nacrtu Zakona o računovodstvu
u Komori ovlašćenih revizora.

28.08.2019. godine održana je javna rasprava o Nacrtu Zakona o računovodstvu u obliku webinara u
organizaciji Informativno poslovnog centra.

29.08.2019. godine održana je javna rasprava o Nacrtu Zakona o reviziji i Nacrtu Zakona o računovodstvu
u Privrednoj komori Srbije.

30.08.2019. godine je održana javna rasprava o Nacrtu Zakona o računovodstvu u DKCB u organizaciji
IPC-a.

Na svim javnim raspravama (osim webinara) učestvovali su predstavnici organizatora, Ministarstva
finansija i konzorcijuma.

Mi ćemo kao konsultanti imati obavezu da obradimo pristigle komentare (koji se dostavljaju direktno
Ministarstvu finansija).

Prezentacija – Zoran Petrović – avgust 2019.

Prezentacija Nacrta zakona o reviziji JAVNA RASPRAVA

 

Back to Top