Usvojeni Predlog zakona o računovodstvu i Predlog zakona o reviziji

Usvojeni Predlog zakona o računovodstvu i Predlog zakona o reviziji

Nakon sprovedene javne rasprave o Nacrtu zakona o računovodstvu i zakona o reviziji, na sednici Vlade Republike Srbije zvanično su usvojeni Predlog zakona o računovodstvu i Predlog zakona o reviziji. Predlozi zakona objavljeni su 16. septembra 2019. godine na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije. Tekst Predloga zakona možete pogledati na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije u delu Zakoni u proceduri.

Predviđeno je da pomenuti Predlozi budu razmatrani na zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije početkom oktobra ove godine.

Back to Top