Usvojeni Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji

Usvojeni Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji

Na drugom redovnom zasedanju Narodne Skupštine Republike Srbije 10. oktobra 2019. godine usvojeni su Zakon o računovodstvu i Zakon o reviziji.

Univerzitet Singidunum je član konzorcijuma koji je imao zadatak da predloži izmene ova dva zakona, kako bi se izvršilo njihovo usaglašavanje sa relevantnim direktivama EU.

Taj posao je obuhvatao analizu postojeće računovodstvene regulative u Republici Srbiji, analizu praksi računovodstva i revizije u deset zemalja članica EU, izradu tablica usklađenosti ova dva zakona sa relevantnim direktivama EU i predlaganje nacrta Zakona o računovodstvu i Zakona o reviziji i pratećih podzakonskih akata.

Konzorcijum je Ministarstvu finansija predao i predloge podzakonskih računovodstvenih akata, koje Ministarstvo finansija treba da usvoji do 30. juna 2020. godine.

Back to Top