Planiraj svoj bilans uspeha

Planiraj svoj bilans uspeha

Dana 17.12.2019. USAID je organizovao skup u Naučno-tehnološkom parku u vezi novina koje donose Zakon o računovodstvu i Zakon o alternativnim investicionim fondovima za mikro, mala i srednja privredna društva. Skup je pored informacijama o novinama sadržao i dosta praktičnih primera.Govornici su bili: Aleksandar Janjušević, šef odseka za računovodstvo i reviziju, u Ministarstvu finansija Republike Srbije, Aleksandra Dragović Delić, rukovodilac grupe za hartije od vrednosti i tržište kapitala, Ministarstvo finansija, prof. dr Zoran Petrović, član konzorcijuma konsultanata za reformu korporativnog izveštavanja u Republici Srbiji  i  Sandra Rodić, direktor tima za pristup izvorima finansiranja USAID.

Back to Top