Mira Vuković

Mira Vuković

Mira Vuković

Mira Vuković je diplomirani ekonomista. Sekretar Udruženja internih revizora Srbije

Rođena je u Beogradu gde je završila osnovnu školu i gimnaziju.
Studije završila na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, sa zvanjem diplomirani ekonomista.

Trenutno je angažovana na poslovima sekretara Udruženja internih revizora Srbije.
Pre toga je radila u JP PTT Srbija kao finansijski director, 20 godina, a posle toga u Telekomu Srbija na poslovima direktora sektora za internu reviziju (10 godina).
Od 1998. godine kontinuirano je aktivna u oblasti interne revizije, a od 2008. godine svoju aktivnost ostvaruje preko Udruženja internih revizora, gde je na funkciji sekretara od osnivanja udruženja 2008. godine do danas.

Back to Top