O konferenciji

Uspešno je realizovana četvrta po redu Međunarodna naučna konferencija FINIZ pod nazivom „Izazovi savremenog korporativnog upravljanja”, dana 01. 12. 2017. godine na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, ul. Kumodraška 261a (Bulevar Peka Dapčevića).

Konferencija FINIZ je nastavila da podstiče stručnjake iz privrede i naučne radnike da istražuju stvarne događaje i predlažu nova finansijska rešenja u funkciji umrežavanja svetskih finansijkih trendova i izazova upravljanja rizicima.

Na ovogodišnjoj konferenciji FINIZ 2017 sesije Računovodstvo i Revizija su organizovane u formi javne diskusije kao deo Projekta tehničke pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja, u kojem je Univerzitet Singidunum član konzorcijuma koji je izabran za konsultanta Ministarstva finansija Republike Srbije.

Video snimak plenarne sesije konferencije FINIZ 2017 možete pogledati na sledećem linku.

prof. dr Milovan Stanišić, Predsednik Univerziteta Singidunum
Radoslav Sretenović, Državna revizorska institucija (DRI)
  Zoran Ćosić, Recital „Ne kradi državu”
doc. dr Željko Radovanović, Uprava za sprečavanje pranja novca
prof. dr Svetlana Vujović, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije
Ivana Milić, Udruženje finansijskih direktora Srbije
prof. dr Nemanja Stanišić, Univezitet Singidunum

 

Back to Top