Poziv za učešće u radu okruglog stola

Pozivamo Vas  na okrugli sto: Kretanja na globalnim finansijskim tržištima i njihov uticaj na Srbiju, koji organizuje Univerzitet Singidunum dana 20.09.2017. godine u 13h u Danijelovoj 32, Beograd.

Teme relevantne za diskusiju su:

  • Trendovi na globalnim finansijskim tržištima: da li je oporavak trajan ili privremen? (devizni kursevi i “borba valuta”, kriptovalute, kamatne stope, rast berzanskih indeksa, kretanje cena berzanskih roba)
  • Aktivnosti Beogradske berze u funkciji oživljavanja finansijskih tržišta
  • Gde investirati u Srbiji?
  • Uloga rizičnih fondova i mogućnost rešavanja nenaplativih potraživanja
  • Neophodnost razvoja alternativnih oblika finansiranja u Srbiji

 

Očekivani govornici su:

Siniša Krneta, Beogradska berza, Direktor

Danilo Mrvaljević, CFA, Banka Intesa, Direktor Trezora i ALM

Dr Vladimir Pavlović, CFA, WM Equity partners, Direktor

Nikola Seneši, partner i direktor Wolf & McGill

Vladimir GarićKombankinvest, Direktor

Mladen Dodig, Erste Group analitičar tržišta kapitala

Boris Korenak, CFA, CIPM investicioni consultant, Toronto

Panelisti sa Univerziteta Singidunum: prof.dr Zoran Jeremić, moderator, prof.dr Nemanja Stanišić, Prof.dr Miroljub Hadžić, prof.dr Lidija Barjaktarović, prof.dr Predrag Vukadinović, prof.dr Zoran Jović, prof.dr Tijana Radojević, doc.dr Ivica Terzić

Prisustvo okruglom stolu je neophodno potvrditi do ponedeljka 18.09.2017. godine na mejl adresu Bojana Feršiši  (bfersisi@singidunum.ac.rs).

Back to Top