Prijatelji

  • Kontinuirana edukacija nezavisnih proceniterlja će biti u okviru sesije Procena i alokacija vrednosti imovine konferencije FINIZ 2016.

 

Back to Top