FINIZ logo

© 2015-2018 Univerzitet Singidunum

Na ovom portalu možete da glasate za teme koje želite da budu obuhvaćene programom naredne međunarodna naučna konferencija FINIZ.

Možete da glasate za najviše 5 tema, kojima možete da dodelite 5, 4, 3, 2 i 1 zvezdicu prema tome kojoj od njih želite da dodelite veći prioritet.

Da biste mogli da date svoj predlog za temu, morate prvo da glasate za neku od ovde predloženih tema, nakon čega ćete dobiti mejl sa linkom ka formularu na kojem ćete moći da unesete naslov teme koju predlažete za narednu međunarodnu naučnu konferenciju FINIZ.

Ispod su prikazani nazivi tema za koje možete da glasate.


Forenzičko izveštavanje.
Načini detekcije pokušaja plaćanja ukradenim karticama (Payment Fraud Detection).
Primena EDI sertifikata u Republici Srbiji.
Regulacija dioničarskih društava i usklađivanje regulacije razmjene papira od vrijednosti sa Europskom Unijom.
Licenciranje internih revizora.
Uvođenje reda u carinsko poslovanje, carinske propise i objavljivanje poslovnom svetu i javnosti carinskih procedura od interesa
Interaktivna veza srednje škole i univerziteta.
Da li će da se poremeti tržište rada kada uvedemo više poslova za rad od kuće (preko interneta)?
Problemi interne revizije u javnom sektoru i iskustva u radu interne revizije u javnom sektoru u svetu.
Interna revizija u javnom sektoru.
Kakav će biti uticaj digitalizacije na povećanje produktivnosti i na organizaciju rada unutar preduzeća u budućnosti?
Komparativna analiza rizika malih preduzeća i internacionalnih kompanija.
Upravljanje sa i usklađivanje regulative javnog penzionog fonda sa međunarodnim standardima u toj oblasti.
Analiza i procena kvaliteta informacija u bankarstvu.
Porezi.
Preduzetništvo
Predviđanje stečaja i identifikovanje sigurnih pokazatelja za rizik od stečaja kod preduzeća u državnom vlasništvu.
Uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kao uvod u programski budžet u jedinice lokalne samouprave.
Preduslovi za uvođenje globalnog digitalnog novca. Primer BitCoin. Koliko je izvesno? Koliko je opasno? Koliko je izvodljivo?
Da li nam je zaista potrebno toliko statistike i finansijskih formula u računovodstvu?
Planiranje revizije.
Ispitivanje bezbednosti i posledica sigurnosnih propusta Cloud platformi za informacione sisteme u poslovanju. Koji su rizici?
Kontrola trošenja novca poreskih obveznika na vojsku i namensku industriju kroz državne firme i institute.
Povećanje efikasnosti i širenje dijapazona usluga lokalnih samouprava gradjanima.
Globalna neravnoteža i održivost svetskog finansijskog tržišta.
Korporativno upravljanje.
Novi metodi plaćanja i drugih finansijskih usluga preko Interneta za fizička lica i kompanije u Republici Srbiji.

Na ovu adresu elektronske pošte će Vam biti poslat mejl za potvrdu glasanja.