FINIZ logo

© 2015-2022 Univerzitet Singidunum

Na ovom portalu možete da glasate za teme koje želite da budu obuhvaćene programom naredne međunarodna naučna konferencija FINIZ.

Možete da glasate za najviše 5 tema, kojima možete da dodelite 5, 4, 3, 2 i 1 zvezdicu prema tome kojoj od njih želite da dodelite veći prioritet.

Da biste mogli da date svoj predlog za temu, morate prvo da glasate za neku od ovde predloženih tema, nakon čega ćete dobiti mejl sa linkom ka formularu na kojem ćete moći da unesete naslov teme koju predlažete za narednu međunarodnu naučnu konferenciju FINIZ.

Ispod su prikazani nazivi tema za koje možete da glasate.


Da li nam je zaista potrebno toliko statistike i finansijskih formula u računovodstvu?
Porezi.
Predviđanje stečaja i identifikovanje sigurnih pokazatelja za rizik od stečaja kod preduzeća u državnom vlasništvu.
Ispitivanje bezbednosti i posledica sigurnosnih propusta Cloud platformi za informacione sisteme u poslovanju. Koji su rizici?
Interna revizija u javnom sektoru.
Preduslovi za uvođenje globalnog digitalnog novca. Primer BitCoin. Koliko je izvesno? Koliko je opasno? Koliko je izvodljivo?
Upravljanje sa i usklađivanje regulative javnog penzionog fonda sa međunarodnim standardima u toj oblasti.
Uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kao uvod u programski budžet u jedinice lokalne samouprave.
Načini detekcije pokušaja plaćanja ukradenim karticama (Payment Fraud Detection).
Novi metodi plaćanja i drugih finansijskih usluga preko Interneta za fizička lica i kompanije u Republici Srbiji.
Korporativno upravljanje.
Primena EDI sertifikata u Republici Srbiji.
Uvođenje reda u carinsko poslovanje, carinske propise i objavljivanje poslovnom svetu i javnosti carinskih procedura od interesa
Problemi interne revizije u javnom sektoru i iskustva u radu interne revizije u javnom sektoru u svetu.
Kontrola trošenja novca poreskih obveznika na vojsku i namensku industriju kroz državne firme i institute.
Povećanje efikasnosti i širenje dijapazona usluga lokalnih samouprava gradjanima.
Da li će da se poremeti tržište rada kada uvedemo više poslova za rad od kuće (preko interneta)?
Interaktivna veza srednje škole i univerziteta.
Analiza i procena kvaliteta informacija u bankarstvu.
Kakav će biti uticaj digitalizacije na povećanje produktivnosti i na organizaciju rada unutar preduzeća u budućnosti?
Preduzetništvo
Planiranje revizije.
Licenciranje internih revizora.
Forenzičko izveštavanje.
Globalna neravnoteža i održivost svetskog finansijskog tržišta.
Regulacija dioničarskih društava i usklađivanje regulacije razmjene papira od vrijednosti sa Europskom Unijom.
Komparativna analiza rizika malih preduzeća i internacionalnih kompanija.

Na ovu adresu elektronske pošte će Vam biti poslat mejl za potvrdu glasanja.