FINIZ logo

© 2015-2017 Univerzitet Singidunum

Na ovom portalu možete da glasate za teme koje želite da budu obuhvaćene programom naredne međunarodna naučna konferencija FINIZ.

Možete da glasate za najviše 5 tema, kojima možete da dodelite 5, 4, 3, 2 i 1 zvezdicu prema tome kojoj od njih želite da dodelite veći prioritet.

Da biste mogli da date svoj predlog za temu, morate prvo da glasate za neku od ovde predloženih tema, nakon čega ćete dobiti mejl sa linkom ka formularu na kojem ćete moći da unesete naslov teme koju predlažete za narednu međunarodnu naučnu konferenciju FINIZ.

Ispod su prikazani nazivi tema za koje možete da glasate.


Povećanje efikasnosti i širenje dijapazona usluga lokalnih samouprava gradjanima.
Globalna neravnoteža i održivost svetskog finansijskog tržišta.
Upravljanje sa i usklađivanje regulative javnog penzionog fonda sa međunarodnim standardima u toj oblasti.
Preduslovi za uvođenje globalnog digitalnog novca. Primer BitCoin. Koliko je izvesno? Koliko je opasno? Koliko je izvodljivo?
Novi metodi plaćanja i drugih finansijskih usluga preko Interneta za fizička lica i kompanije u Republici Srbiji.
Preduzetništvo
Licenciranje internih revizora.
Uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kao uvod u programski budžet u jedinice lokalne samouprave.
Ispitivanje bezbednosti i posledica sigurnosnih propusta Cloud platformi za informacione sisteme u poslovanju. Koji su rizici?
Da li će da se poremeti tržište rada kada uvedemo više poslova za rad od kuće (preko interneta)?
Predviđanje stečaja i identifikovanje sigurnih pokazatelja za rizik od stečaja kod preduzeća u državnom vlasništvu.
Interaktivna veza srednje škole i univerziteta.
Kakav će biti uticaj digitalizacije na povećanje produktivnosti i na organizaciju rada unutar preduzeća u budućnosti?
Forenzičko izveštavanje.
Komparativna analiza rizika malih preduzeća i internacionalnih kompanija.
Uvođenje reda u carinsko poslovanje, carinske propise i objavljivanje poslovnom svetu i javnosti carinskih procedura od interesa
Porezi.
Načini detekcije pokušaja plaćanja ukradenim karticama (Payment Fraud Detection).
Primena EDI sertifikata u Republici Srbiji.
Planiranje revizije.
Analiza i procena kvaliteta informacija u bankarstvu.
Regulacija dioničarskih društava i usklađivanje regulacije razmjene papira od vrijednosti sa Europskom Unijom.
Problemi interne revizije u javnom sektoru i iskustva u radu interne revizije u javnom sektoru u svetu.
Da li nam je zaista potrebno toliko statistike i finansijskih formula u računovodstvu?
Korporativno upravljanje.
Interna revizija u javnom sektoru.
Kontrola trošenja novca poreskih obveznika na vojsku i namensku industriju kroz državne firme i institute.

Na ovu adresu elektronske pošte će Vam biti poslat mejl za potvrdu glasanja.