FINIZ logo

© 2015-2017 Univerzitet Singidunum

Na ovom portalu možete da glasate za teme koje želite da budu obuhvaćene programom naredne međunarodna naučna konferencija FINIZ.

Možete da glasate za najviše 5 tema, kojima možete da dodelite 5, 4, 3, 2 i 1 zvezdicu prema tome kojoj od njih želite da dodelite veći prioritet.

Da biste mogli da date svoj predlog za temu, morate prvo da glasate za neku od ovde predloženih tema, nakon čega ćete dobiti mejl sa linkom ka formularu na kojem ćete moći da unesete naslov teme koju predlažete za narednu međunarodnu naučnu konferenciju FINIZ.

Ispod su prikazani nazivi tema za koje možete da glasate.


Kontrola trošenja novca poreskih obveznika na vojsku i namensku industriju kroz državne firme i institute.
Primena EDI sertifikata u Republici Srbiji.
Ispitivanje bezbednosti i posledica sigurnosnih propusta Cloud platformi za informacione sisteme u poslovanju. Koji su rizici?
Regulacija dioničarskih društava i usklađivanje regulacije razmjene papira od vrijednosti sa Europskom Unijom.
Uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kao uvod u programski budžet u jedinice lokalne samouprave.
Problemi interne revizije u javnom sektoru i iskustva u radu interne revizije u javnom sektoru u svetu.
Korporativno upravljanje.
Komparativna analiza rizika malih preduzeća i internacionalnih kompanija.
Da li će da se poremeti tržište rada kada uvedemo više poslova za rad od kuće (preko interneta)?
Porezi.
Interna revizija u javnom sektoru.
Preduzetništvo
Upravljanje sa i usklađivanje regulative javnog penzionog fonda sa međunarodnim standardima u toj oblasti.
Analiza i procena kvaliteta informacija u bankarstvu.
Uvođenje reda u carinsko poslovanje, carinske propise i objavljivanje poslovnom svetu i javnosti carinskih procedura od interesa
Licenciranje internih revizora.
Predviđanje stečaja i identifikovanje sigurnih pokazatelja za rizik od stečaja kod preduzeća u državnom vlasništvu.
Da li nam je zaista potrebno toliko statistike i finansijskih formula u računovodstvu?
Kakav će biti uticaj digitalizacije na povećanje produktivnosti i na organizaciju rada unutar preduzeća u budućnosti?
Načini detekcije pokušaja plaćanja ukradenim karticama (Payment Fraud Detection).
Novi metodi plaćanja i drugih finansijskih usluga preko Interneta za fizička lica i kompanije u Republici Srbiji.
Globalna neravnoteža i održivost svetskog finansijskog tržišta.
Preduslovi za uvođenje globalnog digitalnog novca. Primer BitCoin. Koliko je izvesno? Koliko je opasno? Koliko je izvodljivo?
Forenzičko izveštavanje.
Povećanje efikasnosti i širenje dijapazona usluga lokalnih samouprava gradjanima.
Interaktivna veza srednje škole i univerziteta.
Planiranje revizije.

Na ovu adresu elektronske pošte će Vam biti poslat mejl za potvrdu glasanja.