Agenda

Agenda u PDF formatu

09:00 – 10:00 – REGISTRACIJA UČESNIKA
Predsedavajući:


prof. dr Zoran Petrović

prof. dr Lidija Barjaktarović

prof. dr Kosana Vićentijević
Prof. dr Milovan Stanišić, Predsednik Univerziteta Singidunum
Radoslav Sretenović, Državna revizorska institucija (DRI)
David Schock, Serbian Private Equity Association (SPEA)
Boško Vidaković, Komora ovlašćenih revizora (KOR)
Dragan Pešić, Udruženje internih revizora Srbije (UIRS)
Marko Fabris, Turnaround Management Association (TMA) Serbia
12:00-14:00 RAD PO SESIJAMA
SESIJA A – UPRAVLJANJE FINANSIJAMA U SAVREMENIM USLOVIMA POSLOVANJA – NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI, 005
Moderator:

Nemanja Stanišić, Vanredni profesor Unverziteta Singidunum
Nemanja Stanišić, Tijana Radojević, Nenad Stanić, Danica Rajin, The association between auditor switching and audit opinion in the Republic of Serbia
Miroslav Trifunović, Corporate Social Responsibility Today: Trends & Challenges
Piotr Luty, The effect of the capital structure of the company taking over on the goodwill or negative goodwill disclosed in the merging process
E.Marinković, M.Šestović, The challenges of internal audit in Contemporary Financial Management
Adelina Dumitrescu-Peculea, Razvan Ion Chitescu, The role of the Decision Support Systems (DSS) in the optimization of public institutions management
Dr. Hristo Rashkov Mavrudiev, UNWE, Public interest end public oversight in work of auditors – Bulgarian experience
SESIJA B – IZAZOVI UPRAVLJANJA PROBLEMATIČNIM KREDITIMA I NAPLATOM POTRAŽIVANJA (PANEL DISKUSIJA), 018
Moderator:

Lidija Barjaktarović, Vanredni profesor Univerziteta Singidunum
Marko Fabris, TMA
Danijela Ilić, predsednica Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije
Aleksandar Vasilski, Valor group
Đoka Janjušević, Centar za fin.inteligenciju, i osnivač Udruženja finansijskih direktora Srbije
Vladimir Pajović,član IO Sber banke
Aleksandar Radoičić, Smartwave
SESIJA C – INTERNA REVIZIJA – SESIJA KONTINUIRANE EDUKACIJE ZA INTERNE REVIZORE (UNIVERZITET SINGIDUNUM U SARADNJI SA UIRS), 047
Moderatori:

Kosana Vićentijević, Vanredni profesor Univerziteta Singidunum

Mira Vuković, UIRS

Mirjana Bogićević, Strateško planiranje
Dragan Pešić, Interna revizija u bankama
Nemanja Krstić, Izvršni rukovodilac interne revizije nove generacije
Olga Antić, Vreme je da se razgovara o riziku
Jelena Runić, Interne kontrole – uloga i značaj
SESIJA D – RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA – OTVORENA PITANJA TEORIJE I PRAKSE (UNIVERZITET SINGIDUNUM U SARADNJI SA KOR), 046
Moderatori:

prof. dr Zoran Petrović, Redovni profesor Univerziteta Singidunum

Bojan Radoš, KOR

Radoslav Sretenović, Ljubica Janković Andrijević, ZNAČAJ REVIZIJE JAVNOG SEKTORA ZA EFIKASNO UPRAVLjANjE JAVNIM FINANSIJAMA
Milovan Stanišić, Zoran Petrović, Kosana Vićentijević, Istrazivanje nepravilnosti u obracunu amortizacije stalnih sredstava u Republici Srbiji
Bojan Radoš, Eksterna ocena kvaliteta za aktivnosti interne revizije i njen doprinos korporativnom poslovanju
Danijela Tanić Zafirović, Znacaj Uprave za sprecavanje pranja novca
Milan Negovanović, KRITIČKI OSVRT NA PROPISE O TRANSFERNIM CENAMA U SRBIJI
Dragan Miletić, STRATEGIJE UPRAVLJANJA GOTOVINOM KAO DOBRA PRAKSA U GLOBALNOM POSLOVANJU
D.Dragojević, T.Miljević, SPECIFIČNO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO ZA MIKRO, MALA I SREDNJA PREDUZECA
Zorica Krnjević Mišković, Uloga revizije u održivom razvoju tržišta kapitala
SESIJA E – SOFTVERSKA PODRŠKA FINANSIJERIMA, 016
Moderatori:

doc. dr Marko Šarac, docent Univerziteta Singidunum

mr Nada Arežina, asistent Univerziteta Singidunum

Nenad Radaković, Datalab, Pantheon
Miloš Talijan, CIF, Head of Risk Consulting Department
SESIJA F – SESIJA STUDENTSKIH RADOVA I DOSTIGNUĆA, 004
Moderator:

Tijana Radojević, Vanredni profesor Univerziteta Singidunum
Biljana Ružičić, Upravljanje deviznim rizikom na primeru stabmenih kredita denominiranih u švajcarskim francima
Lidija Barjaktarović, Renata Pindžo, K.Đulić, Ana Vjetrov, Analysis of capital budgeting techniques implemented by small and medium sized companies in Serbia
Katarina Kostadinović, Analiza sadržaja primenom Watson analitičkog sistema studija slučaja: nova linija prozizvoda u proizvodnji vina
Dušan Perović, Zloupotreba dominantnog položaja na primeru kompanije Michelin
Marko Milojević, Lidija Barjaktarović, Zlatomir Milošev, ANALIZA VARIJANSI REZULTATA PROIZVODNE KOMPANIJE
Nino Vesković, Podsticaj i razvoj preduzetništva u Republici Srbiji
Darko Mandić, BEUM, Preduzetništvo kao nauka o dodatoj vrednosti
Svetozar Mladžić, Model neformalnog obrazovanja – Bloomberg BAT test
Univerzitet Singidunum, Poslovni fakultet u Valjevu – Poslovni inkubator
SESIJA G – RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA – NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI, 015
Moderator:

Goranka Knežević, Vanredni profesor Univerziteta Singidunum
Goranka Knezević, IFRS 9 and implications of “management intent vs. business model criteria” on quality of accounting information
I. Zdravkovski, M.Andonovski, B. Sokoloski, FINANCIAL REPORTING – KEY TO SUCCESS IN THE BUDGET AND PUBLIC SECTOR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Borka Sokoloski, Igor Zdravkovski, Business Analysis Through the Concept of Tree Directions – Confirmed Quality in Operations and Financial Reporting
Jozefina Beke – Trivunac, Koncept materijalnosti sa stanovišta finansijskog i nefinansijskog izveštavanja
Mališa Žižović, N. Damljanović, Komentar formule za nivo rizika
Rada Stojanović, Profesionalna etika kao imperative pouzdanosti finansijskog izveštavanja
Blaženka Hadrović Zekić, Karlo Lukic, Analiza modela slabljenja poslovanja kroz modele životnog ciklusa poduzeća: Pregled literature
SESIJA H – IZAZOVI UPRAVLJANJA FINANSIJAMA U GLOBALNOM OKRUŽENJU – ODGOVORI PRAKSE, 001
Moderator:

Zoran Jeremić, Redovni profesor Univerziteta Singidunum
V.Mirković, Primena pokazatelja likvidnosti u procesu upravljanja rizikom u bankama
Ivica Terzić, Zoran Jeremić, Marko Milojević, Metode validacije modela za merenje tržišnog rizika – Backtesting
Marija Knežević, Uticaj Bazelskih standarda na finansijsko upravljanje: slučaj Srbije
Miroljub Ristić, Funcionisanje Beogradske berze
Ana Jolovic, Finansiranje – najveći problem domaće privrede
14:30 – 15:00 ZATVARANJE KONFERENCIJE, 046

Back to Top