Agenda

Agenda u PDF formatu

09.00 – 10.00 – REGISTRACIJA UČESNIKA I KAFA DOBRODOŠLICE
Predsedavajući:


prof. dr Zoran Petrović

prof. dr Kosana Vićentijević

prof. dr Lidija Barjaktarović
Prof. dr Milovan Stanišić, Predsednik Univerziteta Singidunum
Radoslav Sretenović, Državna revizorska institucija (DRI)
  Zoran Ćosić, Recital “Ne kradi državu”
doc. dr Željko Radovanović, Uprava za sprečavanje pranja novca
prof. dr Svetlana Vujović, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije
Ivana Milić, Udruženje finansijskih direktora Srbije
prof. dr Nemanja Stanišić, Univezitet Singidunum
11.30 – 12.00 – DRUŽENJE I UMREŽAVANJE
12.00 – 13.30 – PARALELNE SESIJE
1. Sesija: RAČUNOVODSTVO, 046

RAČUNOVODSTVO

Predsedavajući:


prof. dr Zoran Petrović
Sesija Računovodstvo primarno je posvećena sledećim temama: nadzoru nad finansijskim izveštavanjem u Republici Srbiji, rokovima za predaju finansijskih izveštaja i računovodstvenoj regulativi. Sesija se organizuje kao deo projekta unapređenja finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji, u kojem je Univerzitet Singidunum član konzorcijuma koji je izabran za konsultanta Ministarstva finansija.
Lidija Bajić – Novo Nordisk Pharma – Beograd
dr Zoran Škobić – Savez računovođa i revizora Srbije
dr Milan Negovanović – Privredni savetnik
Ivan Ranđelović – Nektar d.o.o
Miloš Đajić – Udruženje vlasnika računovodstvenih agencija
2. Sesija: INTERNA REVIZIJA, 001
Predsedavajući:


prof. dr Kosana Vićentijević

prof. dr Jozefina Beke Trivunac
„Uloga interne revizije u unapređenju korporativnog upravljanja“ je tema sesije Interna revizija. U okviru ove sesije govornici će izneti izlaganje na različite teme o kojima će se diskutovati tokom rada. Teme koje će biti obrađene su: uloga nadzornog odbora u korporativnom upravljanju, globalni trendovi u internoj reviziji, izveštavanje interne revizije u javnom sektoru, identifikovanje, rangiranje i procena rizika u javnom sektoru – praktična iskustva.
Vladimir Hrle, International Finance Corporation, World Bank Group
mr Nebojša Jeremić, Telekom Srbija a.d. Beograd
mr Milena Milojević, Služba za internu reviziju Grada Beograda
Ljubinko Stanojević, Kancelarija za reviziju sistema upravljanja sredstvima EU, Vlada Republike Srbije
3. Sesija: NAUČNI RADOVI, 004

NAUČNI RADOVI

Predsedavajući:


prof. dr Nemanja Stanišić (ENG)
Naučna sesija je posvećena originalnim naučnoistraživačkim radovima, pri čemu su neophodni uslovi za klasifikaciju u ovu kategoriju bili sledeći: 1) u radu je izvršena statistička analiza empirijskih podataka, 2) dobijeni nalazi su pružili jasan doprinos definisanoj istraživačkoj oblasti, 3) istaknute su implikacije koje nalazi istraživanja imaju za profesionalnu praksu. U okviru ovogodišnje naučne sesije biće prezentovan 21 rad, a radni jezik sesije je engleski.
Michal Biernacki, Costs of inventories as a component of logistics cost of companies in the Lower Silesia region
M. Stanišić, N. Radović, J. Nikolić, Business Success Analysis in the Hotel Industry
G. Kneževič, M. Mijoković, Sustainability Reporting of Listed Companies on the Belgrade Stock Exchange
N. Kecman, S. Jakšić, J. Vasić, Corporate governance in export-oriented small and medium sized enterprises in the manufacturing industry
Boris Petrović, Comparison between mythical narratives of corporate culture and naruonalistic culture – proposal for further research in that direction
Gordana Đ. Radović, Agricultural Insurance in Serbia: The Development and Developing Perspectives
Goran Avlijaš, Vule Mizdraković,  Investigating Project Profitability in Case of Uncertain Returns: A Simulation Approach
D. Radovanović, T. Radojević, D. Rajin, The influence of Information Technologies on Corporate Governance in Companies
Tamara Rađenović, Bojan Krstić, The Impact of Human Capital Development on Competitiveness
Piotr Luty, Roman Vavrek, Preparation of small and medium-sized Polish acquiring enterprises
for merger – selected aspects
Karolina Kuropka, Tax optimization tools as part of enterprise strategy management
4. Sesija: PREDUZETNIŠTVO, 047

PREDUZETNIŠTVO

Predsedavajući:


prof. dr Sanja Filipović
Cilj sesije je da približi stvaran svet biznisa mladim ljudima koji žele da razviju sopstveni posao. U razgovoru sa uspešnim mladim preduzetnicima saznaćemo iz prve ruke njihova iskustva – kako su započeli posao, šta su bili problemi, kako su ih prevazišli. Da bi od kreativne ideje nastao uspešan posao, neophodna su određena znanja i veštine. „Kako doći do tih saznanja i kome se obratiti za pomoć”, tema je ove sesije. U okviru sesije biće organizovane dve radionice iz oblasti finansija i planiranja poslovanja.
Svetlana Kisić, Dostignuća mladih u Srbiji
Vladimir Radovanović , Privredna komora Srbije
Milan Bosnić, Strawberry Energy London
Ognjen Radić, Fit Pass Beograd
Dragana Čalija, SaintDi Novi Sad
Biljana Lazarević, Casa Forte Beograd
13.30 – 14.00 – DRUŽENJE I UMREŽAVANJE
14.00 – 15.30 – PARALELNE SESIJE
1. Sesija: REVIZIJA, 046

REVIZIJA

Predsedavajući:


prof. dr Kosana Vićentijević

Mihailo Lazarević
Ova sesija obrađuje aktuelnu revizijsku regulativu u Republici Srbiji i predloge za njeno usaglašavanje sa regulativom EU. „Kodeks profesionalne etike revizora“ i „Uloga IT revizije u finansijskom izveštavanju“ su izlaganja koja će prethoditi diskusiji na teme „Vaše viđenje važećeg Zakona o reviziji – ograničenja i prednosti (uslovi poslovanja društava za reviziju u Republici Srbiji i šta je moguće učiniti kako bi se putem zakonske regulative omogućilo unapređenje istih)”, „Mesto, uloga i značaj Komore ovlašćenih revizora u unapređenju revizorske profesije u Republici Srbiji, a uz uvažavanje prenešenih nadležnosti definisanih Zakonom o reviziji”, „Adekvatno definisanje i pozicioniranje kontrole kvaliteta rada društava za reviziju” i „Iskustva zemalja u regionu u vezi sa predmetnim pitanjima, odnosno zemalja sa približno istim okolnostima kao i Republika Srbija, a koje su prošle ili prolaze kroz reformski proces kroz koji prolazi i Republika Srbija”.
Marija Radulović – Deloitte Beograd
Nikola Miljanić – ISACA Chapter Belgrade
Dušan Tomić – KPMG Beograd
Bogoljub Aleksić – Moore Stephens Revizija i Računovodstvo Beograd
Danijela Mirković – Ernst & Young (EY) Beograd
2. Sesija: NAUČNI RADOVI, 004

NAUČNI RADOVI

Predsedavajući:


prof. dr Nemanja Stanišić (ENG)
M. Gligorić, L. Đurić, N. Arežina, The Purpose of Forensic Accounting in Detecting Occupational Fraud in Contemporary Corporate Governance
D. Šnjegota, B. Milošević Šnjegota, Forensic accounting in function of prevention and fight against corruption in public sector
Krzysztof Biernacki, Securitization in Poland – an innovative solution in the tax perspective?
Vladimir Mirković, Jelena Lukić, The Importance of Setting Limits in Disbursement Process of Housing Loans
Zoran Jović, Goran Ćorić, Trends in payment card acceptance on the Internet
Lidija Barjaktarović, Kosana Vićentijević, Analysis of the risk management practice in the Serbian companies
Tatjana Jovanović, Modern business environment – challenge of the quality of modern corporate governance
Slobodanka Stjepanović, Melita Cita, Financial performance indicators of small and medium sized enterprises in the Republic of Croatia
L. Barjaktarević, N. Stefanović, M. Đukanović, Shared Service Centre – Case Study Henkel GmbH
V. Perović, R. Bojančić, A. Todorović – Dudić, Challenges and dilemmas of controlling in the Republic of Serbia
3. Sesija: FORENZIKA, 047

FORENZIKA

Predsedavajući:


prof. dr Goranka Knežević
Tipična organizacija gubi 5% godišnjeg prihoda kao rezultat prevare (ACFE, 2016), što dovodi do kontinuirane proširene uloge forenzičkog računovodstva i revizije. Ova sesija uvodi tehnike prevencije i otkrivanja prevara u računovodstvu privatnih i javnih kompanija i državnoj upravi. Teme uključuju ulogu forenzičkog računovodstva u pranju novca, borbi protiv finansiranja terorizma, usaglašavanju i finansijskoj reviziji, kao i u sprečavanju korupcije u državnoj upravi.
Danijela Tanić Zafirović, Uprava za sprečavanje pranja novca
Branko Stanković, Uprava za sprečavanje pranja novca
Miroslava Gaćeša, Deloitte Beograd
Milena Vermezović Petrović, Ernst & Young (EY) Beograd
Zoran Mimić, Ernst & Young (EY) Beograd
Miloš Mitrić, DFK Konsultant – Revizija d.o.o. Beograd
Bojan Šćepanović, Menadžment centar Beograd
prof. dr Duško Šnjegota, Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
Zoran Zlokolica, ISACA Belgrade Chapter
4. Sesija: RISK MENADŽMENT, 001

RISK MENADŽMENT

Predsedavajući:


prof. dr Lidija Barjaktarović
Tema sesije je „Izazovi upravljanja rizicima u praksi kompanija koje posluju u Republici Srbiji”. Upravljanje rizicima je imperativ današnjeg vremena i pod stalnim pritiskom usavršavanja. Takođe, novi standardi korporativnog upravljanja zahtevaju efikasnije upravljanje rizikom, u svim organizacijama, nezavisno od delatnosti kojom se bave. Neke od aktuelnih tema o kojima će se diskutovati u ovoj sesiji su: uvođenje i perspektiva risk menadžmenta u kompanijama u realnom sektoru, kako upravljati bazama podataka u oblasti kreditnog rizika, izazovi u upravljanju bankarskim rizicima, primena međunarodnih računovodstvenih standarda u bankarskoj praksi – pre svega IFRS 9, cyber rizici, nove direktive Evropske unije vezane za lične podatke (GDPR) i platne sisteme (PSD2) koje stupaju na snagu 2018. itd.
Aleksandar Vasilski, Valor grupa Beograd
Vladimir Pajović, Sber banka Beograd
Miloš Vujnović, Jubmes banka Beograd
Vojislav Mitić, Cube Team Beograd
Vanja Kurtović, BDO Beograd
Goran Kunjadić, NLB Banka Beograd, Univerzitet Singidunum
Sanja Kekić, ISACA Belgrade Chapter
Vladimir Hrle, International Finance Corporation, World Bank Group
15.45 – 16.15 – REZIME KONFERENCIJE
Napomena: 10.00 – 11.30 – RADIONICA ZA ĐAKE I STUDENTE
1. Sesija: PREDUZETNIŠTVO – RADIONICE, 047

PREDUZETNIŠTVO – RADIONICE

Predsedavajući:


prof. dr Sanja Filipović
Sesija „Radionica iz oblasti preduzetništva” je prvenstveno organizovana za studente i đake srednjih škola. U okviru ove sesije biće organizovane dve nezavisne radionice. Radionica iz oblasti finansija pod nazivom „Zakoračite u svet finansija“ i radionica iz oblasti planiranja poslovanja pod nazivom „Planiranje – ključno mesto unapređenja malih i srednjih preduzeća“.
Nikola Đukić, Narodna banka Srbije
Biljan Lazarević, Casa Forte Beograd

Back to Top