Nemanja Stanišić

Nemanja Stanišić

Nemanja Stanišić


Prorektor za nauku na Univerzitetu Singidunum, član upravnog odbora Jubmes banke.
Linkedin

Back to Top