Naučni odbor

 • Milovan Stanišić, Univerzitet Singidunum, Predsednik Univerziteta Singidunum, predsednik odbora konferencije
 • Mladen Veinović, Univerzitet Singidunum, rektor Univerziteta Singidunum, zamenik predsednika
 • Zoran Petrović, Univerzitet Singidunum
 • Dušan Vujović, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Univerzitet Singidunum
 • Goranka Knežević, Univerzitet Singidunum
 • Ivica Terzić, Univerzitet Singidunum
 • Katarina Đulić, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju u Beogradu, Univerzitet Singidunum
 • Kosana Vićentijević, Univerzitet Singidunum
 • Lidija Barjaktarović, Univerzitet Singidunum
 • Marko Milojević, Univerzitet Singidunum
 • Miroljub Hadžić, Univerzitet Singidunum
 • Nemanja Stanišić, Univerzitet Singidunum
 • Nikola Stefanović, Univerzitet Singidunum
 • Olivera Nikolić, Univerzitet Singidunum
 • Predrag Vukadinović, Univerzitet Singidunum
 • Sanja Filipović, Univerzitet Singidunum
 • Svetlana Stanišić, Univerzitet Singidunum
 • Tijana Radojević, Univerzitet Singidunum
 • Vladimir Poznanić, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju Beograd, Univerzitet Singidunum
 • Vule Mizdraković, Univerzitet Singidunum
 • Zoran Jeremić, Univerzitet Singidunum
 • Zoran Jović, Univerzitet Singidunum
 • Blaženka Hadrović Zekić, Ekonomski fakultet Osijek, Republika Hrvatska
 • Elena Druica, šef Departmana za ekonomske i administrativne studije, Fakultet za administraciju i poslovne studije, Univerzitet u Bukureštu, Rumunija
 • Grzegorz Michalski, Fakultet za menadžment, računarstvo i finansije, Univerzitet u Vroclavu, Poljska
 • Ivona Vrdoljak Raguž, Pročelnica Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju, Sveučilište u Dubrovniku, Dubrovnik, Republika Hrvatska
 • Jasmina Lončar – Gržinić, Sveučilište Juraj Dobrila u Puli, Fakultet ekonomije i turizma “Mijo Mirkovic”, Pula, Republika Hrvatska
 • Kent Hother Nielsen, Lillebaelt Akademija, Univerzitet primenjenih nauka, Danska
 • Marko Hočevar, Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Neda Vitezić, Ekonomski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci, Rijeka, Hrvatska
 • Piotr M. Jaworsky, Fakultet za poslovne studije i menadžment – Edinburg Napier Univerzitet, Velika Britanija
 • Rajmund Mirdala, Ekonomski fakultet, Tehnički Univerzitet, Republika Slovačka
 • Slavko Lošić, Fakultet za poslovnu ekonomiju, Univerzitet Sinergija, Bijeljina, Republika Srpska
 • Stefania Vignini, Fakultet za menadžment, Univerzitet u Bolonji, Italija
 • Tatjana Jovanović, Fakulteta za upravo, Univerza v Ljubljani, Slovenija
 • Vojislav Marjanović, SAP Univerzitet & Centri akademskih kompetencija– SAP Centar akademskih kompetencija, Sierre, Švajcarska
 • Xu Dan, Sanda Univerzitet u Šangaju, Kina

Back to Top