Organizacioni odbor

 • ​Milovan Stanišić, Univerzitet Singidunum, Predsednik Univerziteta, predsednik odbora konferencije
 • Mladen Veinović, Univerzitet Singidunum, Rektor Univerziteta
 • ​Zoran Petrović, Univerzitet Singidunum, zamenik predsednika odbora konferencije
 • Aleksandar Mihajlović, Univerzitet Singidunum
 • Ana Petrović, Univerzitet Singidunum
 • Goran Kunjadić, Univerzitet Singidunum
 • Goranka Knežević, Univerzitet Singidunum
 • Ivica Terzić, Univerzitet Singidunum
 • Kosana Vićentijević, Univerzitet Singidunum
 • Lidija Barjaktarović, Univerzitet Singidunum
 • Marko Milojević, Univerzitet Singidunum
 • Marko Šarac, Univerzitet Singidunum
 • Milan Tair, Univerzitet Singidunum
 • Miloš Ličina, Univerzitet Singidunum
 • Nada Arežina, Univerzitet Singidunum
 • Nemanja Stanišić, Univerzitet Singidunum
 • Novak Njeguš, Univerzitet Singidunum
 • Predrag Obradović, Univerzitet Singidunum
 • Predrag Vukadinović, Univerzitet Singidunum
 • Slavko Alčaković, Univerzitet Singidunum
 • Svetlana Stanišić, Univerzitet Singidunum
 • Vule Mizdraković, Univerzitet Singidunum
 • Zoran Jović, Univerzitet Singidunum

Back to Top