FINIZ logo

© 2015-2024 Univerzitet Singidunum

Na ovom portalu možete da glasate za teme koje želite da budu obuhvaćene programom naredne međunarodna naučna konferencija FINIZ.

Možete da glasate za najviše 5 tema, kojima možete da dodelite 5, 4, 3, 2 i 1 zvezdicu prema tome kojoj od njih želite da dodelite veći prioritet.

Da biste mogli da date svoj predlog za temu, morate prvo da glasate za neku od ovde predloženih tema, nakon čega ćete dobiti mejl sa linkom ka formularu na kojem ćete moći da unesete naslov teme koju predlažete za narednu međunarodnu naučnu konferenciju FINIZ.

Ispod su prikazani nazivi tema za koje možete da glasate.


Predviđanje stečaja i identifikovanje sigurnih pokazatelja za rizik od stečaja kod preduzeća u državnom vlasništvu.
Globalna neravnoteža i održivost svetskog finansijskog tržišta.
Preduzetništvo
Uvođenje reda u carinsko poslovanje, carinske propise i objavljivanje poslovnom svetu i javnosti carinskih procedura od interesa
Analiza i procena kvaliteta informacija u bankarstvu.
Interna revizija u javnom sektoru.
Kakav će biti uticaj digitalizacije na povećanje produktivnosti i na organizaciju rada unutar preduzeća u budućnosti?
Forenzičko izveštavanje.
Interaktivna veza srednje škole i univerziteta.
Regulacija dioničarskih društava i usklađivanje regulacije razmjene papira od vrijednosti sa Europskom Unijom.
Preduslovi za uvođenje globalnog digitalnog novca. Primer BitCoin. Koliko je izvesno? Koliko je opasno? Koliko je izvodljivo?
Upravljanje sa i usklađivanje regulative javnog penzionog fonda sa međunarodnim standardima u toj oblasti.
Uvođenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole kao uvod u programski budžet u jedinice lokalne samouprave.
Porezi.
Planiranje revizije.
Primena EDI sertifikata u Republici Srbiji.
Da li će da se poremeti tržište rada kada uvedemo više poslova za rad od kuće (preko interneta)?
Korporativno upravljanje.
Komparativna analiza rizika malih preduzeća i internacionalnih kompanija.
Načini detekcije pokušaja plaćanja ukradenim karticama (Payment Fraud Detection).
Da li nam je zaista potrebno toliko statistike i finansijskih formula u računovodstvu?
Problemi interne revizije u javnom sektoru i iskustva u radu interne revizije u javnom sektoru u svetu.
Ispitivanje bezbednosti i posledica sigurnosnih propusta Cloud platformi za informacione sisteme u poslovanju. Koji su rizici?
Novi metodi plaćanja i drugih finansijskih usluga preko Interneta za fizička lica i kompanije u Republici Srbiji.
Kontrola trošenja novca poreskih obveznika na vojsku i namensku industriju kroz državne firme i institute.
Povećanje efikasnosti i širenje dijapazona usluga lokalnih samouprava gradjanima.
Licenciranje internih revizora.

Na ovu adresu elektronske pošte će Vam biti poslat mejl za potvrdu glasanja.