Boško Vidaković

Boško Vidaković

Boško Vidaković

Generalni sekretar Komore ovlašćenih revizora od 2008. godine. Kao generalni sekretar radio je na poslovima organizacije revizorske profesije u Republici Srbiji, stvaranju uslova za usklađivanje domaće regulative sa Direktivama Evropske unije kao i u „REPARIS“ programu Svetske Banke. U saradnji sa Centrom za reformu finansijskog izveštavanja Svetske Banke učestvuje u izradi programa reforme finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji.
Prethodno je radio na poslovima savetnika za pravna pitanja u Komori ovlašćenih revizora i Garancijskom fondu Republike Srbije.

Back to Top