Smeštaj

Smeštaj u hotelima možete rezervisati popunjavanjem formulara na sajtu hotela.

Hotelske usluge moguće je izmiriti gotovinski (plaćanje u lokalnoj valuti), bankovnikm transferom i kreditnom karticom (American Express, Diners International, Master Card i Visa).

Back to Top