Info o projektu

Projekat podrške u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja i pružanja konsultantskih usluga u oblasti korišćenja i primene Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) i Međunarodnih standarda revizije (MSR) i organizovanje događaja i aktivnosti u cilju razumevanja i korišćenja finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji („Računaj na podršku”).

Projekat je deo Programa za reformu računovodstva i institucionalno jačanje (REPARIS), koji se finansira sredstvima donacije obezbeđene od strane Vlade Švajcarske Konfederacije.

Nosioci Projekta su: PwC Srbija, Univerzitet Singidunum Beograd, PwC Mađarska i AARC Ltd.

Pouzdano finansijsko izveštavanje je jedan od stubova stabilnog poslovanja privrede i njenog razvoja. Projekat se bavi faktorima koji su od velikog značaja za pouzdanost finansijskog izveštavanja, kao što su:

  1. Obuka računovođa i revizora za primenu računovodstvene i revizorske regulative, što će računovođama omogućiti sastavljanje kvalitetnijih finansijskih izveštaja, a revizorima kvalitetnije obavljanje eksterne revizije;
  2. Podizanje svesti svih učesnika u finansijskom izveštavanju i svih korisnika finansijskih izveštaja  o značaju pouzdanijeg i kvalitetnijeg finansijskog izveštavanja. Pomenuto uključuje unapređenje znanja u cilju razumevanja informacija u finansijskim i revizorskim izveštajima na osnovu kojih se donose finansijske i investicione odluke.

 

Obuke za razumevanje i primenu MSFI i MSR su besplatne i organizuju se za dve grupe polaznika:

  1. Računovođe i revizore koji neposredno u svom radu primenjuju, odnosno žele da primene MSFI i/ili MSFI za MSP, odnosno MSR i
  2. Instruktore za primenu MSFI i MSFI za MSP, odnosno MSR.

 

Naš pristup obukama zasniva se na najboljoj praksi u oblasti stručnog obrazovanja tj. angažovanja iskusnih predavača, eksperata u oblasti MSFI i MSR i upotrebi savremenih naučnih alata i tehnologija.

U okviru Projekta biće organizovane mnogobrojne interaktivne radionice na kojima će, prilikom prikazivanja konkretnog standarda, predavači polaznicima kroz praktične primere pokazati primenu standarda, kao i najčešće dileme i greške u njihovoj primeni. Polaznici će imati mogućnost da sa predavačima razgovaraju o svojim problemima u vezi sa primenom konkretnog standarda.

Svakom polazniku biće obezbeđeno korišćenje internet e-Learning platforme specijalno kreirane za programe obuke u okviru Projekta. Učesnici će uz e-Learning platformu imati mogućnost da lako pristupe materijalima za učenje i na taj način integrišu stečeno znanje i rade na ovladavanju i primeni naučenog gradiva.

Pored navedenog, svaki polaznik će dobiti Priručnik za primenu MSFI. U Priručniku su obrađeni svi standardi i prateća tumačenja njihove primene. Obim Priručnika iznosi oko 1800 stranica. U Priručniku su obrađeni i standardi koji se primenjuju od 2018., odnosno 2019. godine. Priručnik obrađuje standarde kroz brojne, lako razumljive primere i jedini je te vrste na našim prostorima.

Projekat će biti relizovan do kraja 2019. godine.

Sve informacije o načinu prijavljivanja za obuke blagovremeno ćete dobijati preko veb sajta Projekta.

Back to Top