Agenda 2022


ONLINE

 • 09.50 – 10.00 – Onlajn registracija i virtuelna kafa dobrodošlice
 • 10.00 – 11.30 – Plenarna sesija
 • 11.30 – 11.35 – Umrežavanje i virtuelno osveženje
 • 11.35 – 13.05 – Paralelne sesije
  • SESIJA A: Digitalizacija i finansijska forenzika u svetu koji se menja
  • SESIJA B: Fintech u svetu koji se menja
  • SESIJA C: IT u specifičnim i izazovnim situacijama u računovodstvu
  • SESIJA D: Održiva marketing strategija u „novoj realnosti”
 • 13.05 – 13.10 – Umrežavanje i virtuelno osveženje
 • 13.10 – 14.40 – Paralelne sesije
  • SESIJA F: Interna revizija kao oslonac u turbulentnim vremenima
  • SESIJA G: Značaj procene vrednosti nepokretnosti sa aspekta profesionalne regulative iz oblasti računovodstva i revizije
  • SESIJA H: Poslovna otpornost ljudskog kapitala kao paradigma 21. veka
 • 14.45 – Kraj konferencije


Poslovna otpornost se može definisati kao sposobnost organizacije da se prilagodi poremećajima uz održavanje kontinuiteta poslovanja i zaštitu ljudskog kapitala, imovine i vrednosti brenda. Pandemija COVID-19 kao globalni rizik i izazov donela je izmenjene uslove poslovanja na svetskom nivou, pa otuda otpornost poslovanja treba da obuhvati ne samo oporavak organizacija od poremećaja već i iznalaženje novih strategija koje će omogućiti održavanje poslovne operativnosti u slučaju novih potresa. Shodno tome, značaj svih elemenata poslovne otpornosti za savremeno funkcionisanje organizacija u celom svetu ne može biti zanemaren.Plenarna sesija

10.00 – 11.30

Predsedavajući:
Lidija Barjaktarović, PhD, Dean, Faculty of Business in Belgrade, Singidunum University

Govornici:

Goranka Knežević, PhD, Acting-rector, Singidunum University
Maja Matić, Head of the Unit for Complaints and Cooperation with other State Authorities, Anti-
Corruption Agency Serbia
Zoran Škobić, Education director, SRRS
Verica Teofilović, CFO, Strauss Adriatic
Marko Danon,Head of Competitiveness Unit, NALED
Miroslav Višnjić, President, USSVP

Sesija A

11.35 – 13.05

Digitalizacija i finansijska forenzika u svetu koji se menja

Predsedavajući:
Goranka Knežević, PhD, Acting-rector, Singidunum University
Marija Kusic Radovanovic, Vice president, ACFE Serbian Chapter

Govornici:

U prethodne dve godine pandemija je u mnogim aspektima uticala na promenu poslovne filozofije i organizaciju života uopšte. Sasvim su izvesna očekivanja da će to uticati i u budućnosti na način života i organizaciju poslovnih aktivnosti. Što se tiče organizacije rada u kompanijama, novonastale okolnosti su nametnule i novu filozofiju organizovanja posla. To je, neminovno, uslovilo i promenu procesa rada interne revizije – da revizori, uglavnom, organizuju svoj rad od kuće. U vezi sa tim, kolege predavači će nas podsetiti na neke važne teme i pitanja koja su osnova našeg posla i koja u izmenjenim okolnostima mogu biti zanemarene, a temelji profesije se ne smeju urušavati.

U saradnji sa:

ACFE

Sesija B

11.35 – 13.05

Fintech u svetu koji se menja

Predsedavajući:
Lidija Barjaktarović, PhD, Dean, Faculty of Business in Belgrade, Singidunum University

Govornici:

Na Međunarodnoj naučnoj konferenciji FINIZ 2022 održaće se sesija koja obrađuje tematiku projekta COST CA 19130 – Primene veštačke inteligencije u finansijama koja vodi većoj transparentnosti u finansijskoj industriji (engl. Fintech and Artificial Intelligence in Finance – Towards a transparent financial industry). Fokus sesije je na svim inovativnim proizvodima koji su u ponudi na finansijskom tržištu Republike Srbije.

U saradnji sa:


Sesija C

11.35 – 13.05

IT u specifičnim i izazovnim situacijama u računovodstvu

Predsedavajući:
Zoran Petrović, PhD, Singidunum University

Govornici:

 • Jelica Eremić-Đođić, PhD,  President, Institute of Internal Auditors of Serbia
 • Sanja Kekić, President, Women4Cyber Serbia; Member, Institute of Internal Auditors of Serbia

Teme koje će biti obrađivane u okviru sesije su:

– osnovne informacije o informacionim tehnologijama (IT) u računovodstvu, i prevarne radnje kojima su izložene računovođe; 

– kriminalne radnje i računovodstveni informacioni sistem/digitalna forenzika računarskih sistema;

– kriminalne radnje uz pomoć računara;

– prevencija nastanka kriminalnih radnji i način njihovog otkrivanja;

– otkrivanje kriminalni radnji primenom analize podataka. 


Sesija D

11.35 – 13.05

Održiva marketing strategija u „novoj realnosti”

Predsedavajući:
Jelena Gajić, PhD, Singidunum University, Aleksandar Đorđević, PhD, Singidunum University

Govornici:

 • Sonja Canjuga, Senior Marketing & Group Marketing Lead, Group Marketing Lead, Hewlett Packard Enterprise
 • Slobodan Pešić, Brand director, Audi Serbia and Montenegro
 • Zorana Antić, Marketing director, Bambi (Europe)
 • Milan Mažić, Marketing production manager, Comtrade Group

Session E

11.35 – 14.40

Scientific Papers

Moderator:
Nebojša Bačanin-Džakula, PhD, Vice-rector for science, Singidunum University

Speakers:

 • Maja Kljajić, Vule Mizdraković, Stefana Janićijević, Blaženka Hadrović Zekić
  Topic: THE IMPACT OF COVID EPIDEMIC ON FINANCIAL STATEMENTS AUDITING
 • Tijana Kaličanin, Ivica Terzić, Piotr Luty, Branko Barjaktarović
  Topic: CONCENTRATION LEVEL IN THE BANKING INDUSTRY: SERBIA, CROATIA AND MONTENEGRO
 • Rakesh Kumar Verma, Rohit Bansal, Nikola Stakić, Dharmendra Singh
  Topic: IMPACT OF RUSSIA-UKRAINE CONFLICT ON STOCK MARKET PERFORMANCE: EVENT STUDY ANALYSIS
 • Jovana Dedić
  Topic: COMPARATIVE ANALYSIS OF LEGISLATION ON TRANSFER PRICING IN NEIGHBORING COUNTRIES
 • Jelena Raicevic, Marija Stojiljkovic
  Topic: THE IMPORTANCE OF CHOOSING AND APPLYING ACCOUNTING POLICIES IN THE CORPORATE MANAGEMENT SYSTEM
 • Igor Đorić, Miroslav Perić, Nikica Radović
  Topic: THE IMPORTANCE OF INTERNAL AUDITING IN ACHIEVING SUCCESSFUL MANAGEMENT
 • Olivera Mijailovic
  Topic: OPPORTUNITIES AND LIMITATIONS OF BEHAVIOURAL FINANCE FOR EFFICIENT CORPORATE GOVERNANCE
 • Lucas Deighton Chrisostomides
  Topic: HERDING IN CRYPTOCURRENCIES: CSSD AND CSAD APPROACHES
 • Ivan Čvorović, Sanja Filipović
  Topic: TAXATION AND PUBLIC SPENDING POLICIES IN EU ECONOMIES
 • Tijana Radojević, Marina Kesić, Danica Rajin, Ričardas Butėnas
  Topic: CREDIT RISK MANAGEMENT IN A CHANGING WORLD
 • Milena Nikolić, Miloš Stojanović, Kristina Bojić
  Topic: IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE DEVELOPMENT OF ELECTRONIC BANKING IN SERBIA
 • Ana Jovancai, Anni Dasho Sharko
  Topic: ENTREPRENEURSHIP AND YOUTH UNEMPLOYMENT NEXUS: THE CASE OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE REPUBLIC OF ALBANIA
 • Ivana Vasić, Sanja Filipović
  Topic: THE IMPORTANCE OF THE CREATIVE INDUSTRY FOR THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA
 • Dragana Savić, Goranka Knežević
  Topic: FINANCIAL INVESTIGATION OF PUBLIC PROCUREMENT FRAUD
 • Danka Milojković, Katarina Milojković
  Topic: IMPROVING THE BUSINESS RESILIENCE OF AN ORGANIZATION BY APPLYING AGILE PROJECT MANAGEMET APPROACH
 • Garima Malik, Dharmendra Singh, Swati Bhatnagar
  Topic: FOOD DELIVERY APPS: A DIFFUSION OF INNOVATION ANALYSIS
 • Ana Radulović, Olga Epitropaki, Snježana Stanišić
  Topic: AUTHENTIC LEADERSHIP FOR ORGANISATIONAL ADVANCEMENT IN THE NEW NORMAL

The international scientific conference FINIZ 2022 is an ideal opportunity for all its participants to present their work and results to the general public and exchange experiences and ideas with other distinguished experts from relevant fields. Two papers, in the expanded form (30%), will be selected and proposed for publication in The European Journal of Applied Economics (M51) in an accelerated procedure.


Sesija F

13.10 – 14.40

Interna revizija kao oslonac u turbulentnim vremenima

Predsedavajući:
Miroslav Perić, PhD, Singidunum University

Marija Đorđević, Internal controls and audit Specialist, Nelt Group

Govornici:

 • Ivana Stošić, Acting Head of Internal Audit, Institute of Virology, Vaccines and Sera “Torlak“
 • Vera Agić, CPA, CFE, Ministry of Finance of the Republic of Serbia
 • Dragana Živadinović, CIA, Permanent court expert for the economic and financial field with special

Za interne revizore se kaže da se osećaju “kao kod kuće” u dinamičnom i promenljivom okruženju. Kao deo raznovrsnog, nezavisnog i objektivnog tima koji čini funkciju interne revizije jedne organizacije, interni revizori strastveno deluju kroz organizaciju u kojoj rade kao “glas poverenja”. Uzimajući u obzir rizike sa kojima se organizacija suočava u turbulentnim uslovima poslovanja,  podržavanjem promena kroz nezavisan i objektivan rad, interna revizija organizaciji olakšava realizaciju postavljenih ciljeva i doprinosi njenom održivom rastu i razvoju.

U saradnji sa:

Udruženje internih revizora


Sesija G

13.10 – 14.40

Značaj procene vrednosti nepokretnosti sa aspekta profesionalne regulative iz oblasti računovodstva i revizije

Predsedavajući:
Vule Mizdraković, PhD, Singidunum University

Govornici:

COVID-19 pandemija osvežila je pitanje kvaliteta sprovođenja postupka procene vrednosti imovine privrednih društava i upotrebe rezultata procene za evidentiranje vrednosti u svrhu finansijskog izveštavanja. Ograničenja koja je pandemija nametnula uticala su na postupak obavljanja kako procene vrednosti, tako i prikupljanja dokaza u postupku sprovođenja revizije finansijskih izveštaja. Cilj ove sesije jeste razvijanje konstruktivne diskusije između govornika i učesnika sesije u cilju razmene iskustva, unapređenja razumevanja i sagledavanja prethodno pomenutih izazova u savremenim uslovima privređivanja. 

U saradnji sa:


Sesija H

13.10 – 14.40

Poslovna otpornost ljudskog kapitala kao paradigma 21. veka

Predsedavajući:
Lazar Dražeta, PhD, University Singidunum

Govornici:

Poslovna otpornost ljudskog kapitala predstavlja sposobnost zaposlenih da se nose sa izazovima i prilagode promenama u svetu koji se ubrzano menja. Cilj je da se usaglase procesi i obezbede informacije i alati kojima se ostvaruju organizaciona i individualna poslovna otpornost, kao dugoročna strategija sa dalekosežnim uticajem.

Back to Top