O konferenciji 2017

Uspešno je realizovana četvrta po redu Međunarodna naučna konferencija FINIZ pod nazivom „Izazovi savremenog korporativnog upravljanja”, dana 01. 12. 2017. godine na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, ul. Kumodraška 261a (Bulevar Peka Dapčevića).

Konferencija FINIZ je nastavila da podstiče stručnjake iz privrede i naučne radnike da istražuju stvarne događaje i predlažu nova finansijska rešenja u funkciji umrežavanja svetskih finansijkih trendova i izazova upravljanja rizicima.

Na ovogodišnjoj konferenciji FINIZ 2017 sesije Računovodstvo i Revizija su organizovane u formi javne diskusije kao deo Projekta tehničke pomoći Republici Srbiji u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja, u kojem je Univerzitet Singidunum član konzorcijuma koji je izabran za konsultanta Ministarstva finansija Republike Srbije.

Treću godinu za redom, Udruženje internih revizora Srbije deo je Međunarodne naučne konferencije FINIZ. Konferenciju FINIZ organizuje Univerzitet Singidunum početkom decembra svake godine. Tema konferencije koja je održana krajem 2017. godine bila je “Izazovi savremenog korporativnog upravljanja”. Tema sekcije Udruženja internih revizora Srbije bila je “Uloga interne revizije u unapređenju korporativnog upravljanja”. Predstavnici udruženja UIRS-a svoje utiske o konferenciji FINIZ objavili su u okviru Informativno-teoretskog lista Udruženja internih revizora Srbije, IRmagazIN, koji se nalazi na sledećem linku.

 

prof. dr Milovan Stanišić, Predsednik Univerziteta Singidunum
Radoslav Sretenović, Državna revizorska institucija (DRI)
  Zoran Ćosić, Recital „Ne kradi državu”
doc. dr Željko Radovanović, Uprava za sprečavanje pranja novca
prof. dr Svetlana Vujović, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije
Ivana Milić, Udruženje finansijskih direktora Srbije
prof. dr Nemanja Stanišić, Univezitet Singidunum

 

Back to Top