O konferenciji 2018

O KONFERENCIJI

 

Uspešno je realizovana peta po redu Međunarodna naučna konferencija FINIZ pod nazivom ”Uloga finansijskog i nefinansijskog izveštavanja u odgovornom poslovanju”, dana 07.12.2018. godine na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, ul. Kumodraška 261a (Bulevar Peka Dapčevića).

Konferencija FINIZ je nastavila da podstiče stručnjake iz privrede i naučne radnike da istražuju stvarne događaje i predlažu nova finansijska rešenja u funkciji umrežavanja svetskih finansijskih trendova i izazova upravljanja rizicima.

Na ovogodišnjoj konferenciji FINIZ 2018, predstavljen je Projekat podrške u reformi korporativnog finansijskog izveštavanja i pružanja konsultantskih usluga u oblasti korišćenja i primene Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI), Međunarodnog standarda finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP) i Međunarodnih standarda revizije (MSR) i organizovanje događaja i aktivnosti u cilju razumevanja i korišćenja finansijskog izveštavanja u Republici Srbiji („Računaj na podršku”). Projekat je deo Programa za reformu računovodstva i institucionalno jačanje (REPARIS), koji se finansira sredstvima donacije obezbeđene od strane Vlade Švajcarske Konfederacije. Nosioci Projekta su: PwC Srbija, Univerzitet Singidunum Beograd, PwC Mađarska i AARC Ltd. Univerzitet Singidunum je član Konzorcijuma koji je izabran za konsultanta Ministarstva finansija Republike Srbije. Na sesiji Računovodstvo govorilo se o kvalitetu finansijskog izveštavanja, koji zavisi od različitih faktora. Posebna pažnja je posvećena porezima, motivisanošću privrednih subjekata odnosno vlanika i menadžera za istim, kao i shvatanju revizije kao investicije a ne troška. Na kraju je istaknuto da je za kvalitet revizije od presudnog značaja njena nezavisnost.

Udruženje internih revizora Srbije (UIRS) je imalo posebnu sesiju u okviru konferencije FINIZ 2018. Govornici su se složili da je poželjno da organizacije pored redovnog izveštavanja primenjuje dobrovoljno i nefinansijsko izveštavanje. Problem je što trenutno kod nas ne postoji opšte prihvaćen standard nefinansijskog izveštavanja. Za razliku od evropskog, naše zakonodavstvo nema usvojenu ili prihvaćenu definiciju nefinansijskih informacija, zakonima nije striktno regulisano sastavljanje nefinansijskog izveštaja i nije propisana struktura i obavezan sadržaj izveštaja o korporativnom upravljanju. Manji broj preduzeća dobrovoljno izveštava u skladu sa međunarodno priznatim okvirima i smernicama.

Nacionalno udruženje procenitelja Srbije (NUPS) je diskutovalo o razlikama u tumačenju regulative iz oblasti procene vrednosti nekretnina i stečajnog postupka. Govornici su se složili da je neophodno usaglasiti regulativu sa aspekta osnovnih pojmova koji se koriste u zakonima i pravilnicima koji se posredno ili direktno tiču procene vrednosti nepokretnosti, ali i ostalih oblika imovine. Posebnu pažnju trebalo bi posvetiti poreskoj regulativi i osnovicama vrednosti koje se koriste za oporezivanje posedovanja i prometa nepokretnosti.

Značajno interesovanje izazvala je  panel diskusija na temu „Razvoj alternativnih oblika finansiranja u Srbiji“ u okviru sesije Finansijska tržišta. Cilj panela bio je  da se otvore teme razvoja tržišta kapitala u Srbiji kroz nove finansijske instrumente u okruženju koje se ubrzano menja pod uticajem razvoja novih tehnologija. Najvažniji zaključak panela bio je da je neophodno doneti Strateški plan razvoja tržišta kapitala u Srbiji kojim bi se definisale konkretne mere za njegov razvoj u svim aspektima: od otklanjanja prepreka ulaska investitira na finansijsko tržište, poreskog aspekta i  listiranja velikih domaćih kompanija na Beogradskoj berzi.

Odličan odaziv publike je bio na sesiji  Forenzika. Među merama prevencije panelisti su naglasili značaj aktivnih mera prevencije od kojih je jedna od najvažnijih zaštita uzbunjivača. Panelisti su naglasili da je implementacija sistema uzbunjivanja, kao i efikasne procedure koje postoje  nakon što je incident nastao, jedan od najznačajnijih činilaca da ova aktivna mera prevencije za zaposlene postane način i metoda reagovanja na sve neetičke aktivnosti koje primete  u svojim organizacijama. Panelisti su naglasili je da je jedna od najvažnijih karakteristika koju zaposleni moraju posedovati njihov integritet. Integritet stoga mora biti u fokusu službe ljudskih resursa prilikom regrutovanja, selekcije i praćenja razvoja zaposlenih u privrednim društvima.

 

prof. dr Milovan Stanišić, predsednik, Univerzitet Singidunum
dr Duško Pejović, predsednik, generalni državni revizor, Državna revizorska institucija
Boško Vidaković, generalni sekretar, KOR-Komora ovlašćenih revizora
prof. dr Goranka Knežević, v.d. dekana, Poslovni fakultet u Beogradu, Univerzitet Singidunum
Biljana Bogovac, partner,  PwC – PricewaterhouseCoopers
Siniša Krneta, drirektor, Beogradska berza  – Crowdfunding i IPO
prof. dr Svetlana Stanišić, koordinator master studija, Univerzitet Singidunum

Back to Top