Organizacioni odbor

 1. Redovni profesor, prof. dr Milovan Stanišić, Univerzitet Singidunum, rektor Univerziteta, predsednik odbora konferencije
 2. Redovni profesor, prof. dr Mladen Veinović, Univerzitet Singidunum, prorektor za nastavu Univerziteta
 3. Redovni profesor, prof. dr Zoran Petrović, Univerzitet Singidunum, zamenik predsednika odbora konferencije
 4. Vanredni profesor, prof. drNemanja Stanišić, Univerzitet Singidunum
 5. Vanredni profesor, prof. dr Goranka Knežević, Univerzitet Singidunum
 6. Vanredni profesor, prof. dr Lidija Barjaktarović, Univerzitet Singidunum, prodekan za nastavu Poslovnog fakulteta u Beogradu
 7. Vanredni profesor, prof. dr Kosana Vićentijević, Univerzitet Singidunum
 8. Docent, dr Mile Stanišić, Univerzitet Singidunum
 9. Docent, dr Vule Mizdraković, Univerzitet Singidunum
 10. Docent, dr Branka Paunović, Univerzitet Singidunum
 11. Docent, dr Predrag Vukadinović, Univerzitet Singidunum
 12. Docent, dr Slavko Alčaković, Univerzitet Singidunum
 13. Docent, dr Marko Šarac, Univerzitet Singidunum
 14. Docent, dr Ivica Terzić, Univerzitet Singidunum
 15. Docent, dr Marko Milojević, Univerzitet Singidunum
 16. Asistent, mr Nada Arežina, Univerzitet Singidunum
 17. Asistent, Tanja Petričević, master, Univerzitet Singidunum
 18. Nataša Simeunović, master, Univerzitet Sinergija
 19. Aleksandar Mihajlović, master, Univerzitet Singidunum
 20. Novak Njeguš, master, Univerzitet Singidunum
 21. Predrag Obradović, master, Univerzitet Singidunum
 22. Vladimir Lazović, master, Univerzitet Singidunum

Back to Top