Važni datumi

Važni datumi:

  • 15.10.2014. Prijava učešća (dostavljanje sažetka rada)
  • 05.11.2014. Predaja rada
  • 20.11.2014. Obaveštenje o prihvatanju rada
  • 25.11.2014. Preliminarni program rada skupa
  • 05.12.2014. Realizacija naučnog skupa

Back to Top