Izjave učesnika

Skupu se obratio i dr Zoran Ćirović, predsednik Komisije za hartije od vrednosti. On je istakao značaj kvalitetnog i pravovremenog finansijskog izveštavanja, naročito imajući u vidu da mnoga javna društva ne dostavljaju finansijske izveštaje u zakonski propisanim rokovima. „Stoga je i značajno što se ovakvim skupovima promoviše ova oblast i edukuje javnost, čime se u krajnjoj liniji olakšava rad naše institucije kao tržišnog regulatora“. Dr Ćirović je naglasio da će Komisija i dalje podržavati ovakve skupove, a posebno promovisanje visokih standarda korporativnog upravljanja i finansijskog izveštavanja koji se kod nas još uvek dovoljno ne primenjuju.
Radovi naučnih radnika, profesora i stručnjaka koji su prezentovani na ovoj konferenciji ukazuju da su formalno ispoštovani standardi koji se primenjuju u izveštavanju, ali da suštinski treba još raditi na podizanju kvaliteta finansijskog izveštavanja i upravljanja korporativnim finansijama na našim prostorima.

Utisak predstavnika Privrednog savetnika, kao izdavačko-konsultantske organizacije iz oblasti računovodstva, poreza i poslovnih finansija je da je konferencije više nego uspela i korisna. Teme koje su na konferenciji obrađene i prikazane su aktuelne i moderne, ne samo na domaćem, nego i na međunarodnom planu, kako na području računovodstvene teorije, tako i na prakse finansijskog izveštavanja. Teksovi u zborniku radova su vrlo kvalitetno urađeni i koncipirani i njima se tretiraju neke od tema i problema savremenog računovodstva i korporativnog upravljanja u svetu i u našoj zemlji kao što su: od čega zavisi kvalitet i realnost finansijskih izveštaja i kako je unaprediti, kako podići nivo finansijske revizije u Srbiji kroz stvaranje partnerskog odnosa između klijenta i revizora, potreba za vrednovanjem i bilansiranjem interno stečene nematerijalne imovine, integracija međunarodnih standarda procenjivanja sa međunarodnim računovodstvenim standardima, značaj i upotrebljivost izveštaja o tokovima gotovine, upravljanje poslovnim rizicima, kreativno i forenzično računovodstvo koje je u domaćoj stručnoj literaturi nedovoljno obrađeno, a na konferenciji im je posvećena posebna pažnja. Obezbeđivanje prisustva pojedinaca iz svih sektora (regulatori, privatni, javni, neprofitni sektor), kao i uspostavljena interaktivna diskusija između autora i slušaoca, poseban su kvalitet ove konferencije.

Dr Milan Negovanović, Privredni savetnik

Poštovani članovi Organizacionog odbora,
Koristim priliku da vam se zahvalim i čestitam na izuzetno sadržajnoj i sjajno organizovanoj međunarodnoj naučnoj konferenciji “Finansijsko izveštavanje u funkciji korporativnog upravljanja.” Posebno mi je zadovoljstvo da je na našim prostorima, ovako uspešno, bio priređen skup koji se odlikovao velikom kreativnošcu, spoznavanjem značaja praktičnih implikacija naučnih saznanja, a prevashodno velikim trudom organizatora da se postigne visok akademski nivo. Izuzetna mi je čast da sam imao priliku da učestvujem u radu konferencije, na čemu vam se srdačno zahvaljujem.

Sa izrazima dubokog poštovanja,
Dr Nikola Stefanović, director SEAF Opportunity Investment Fund

Poštovani,
Konferencija je bila izvrsna sa izuzetno zanimljivim i korisnim izlaganjima koja ce nam dobro doći u praksi.
Zahvaljujem vam se na pozivu za ucešće i stojim vam na raspolaganju za sve naredne konferencije.

Srdačan pozdrav,
Danijela Ilic, FRICS, CRE, REV
Nacionalno Udruzenje Procenitelja Srbije NUPS
National Association of Valuers of Serbia NAVS

Sve čestitke organizatorima na odlično organizovanoj konferenciji koja je spojila teoriju i praksu u odličnoj atmosferi razmene iskustava.

S poštovanjem,
Dragan Miletić
Direktor fondacije Schnider Electric

Iako nisam mogla da prisustvujem svim sekcijama i do završetka rada Konferencije, ono što sam videla i slušala zaslužuje svaku pohvalu za organizatore, programski odbor i sve one koji su radili mesecima.
Ipak, treba da imate satisfakciju u kvalitetu i veličini dogadjaja.

Srdačno Vas pozdravljam,
Mirjana Bogićević, dipl.ecc.
Direktor Energorpojekt Garant

Back to Top