Izjave učesnika

Imao sam prilike da se uverim da je konferencija odlično organizovana i kvalitetna. Veliko mi je zadovoljstvo da sam prisustvovao FINIZ-u.

Željko Jović, Narodna banka Srbije

Uvek je lepo učestvovati na FINIZ-u.
Čestitam na dobroj organizaciji i velikom odzivu.

Sve pohvale za izbor govornika, bilo je vrlo dobro i jako korisno.

Aleksandar Vasilski, CEO Valor akademija Beograd

Zadovoljstvo je učestvovati na konferenciji FINIZ.
Sve pohvale na odličnoj organizaciji!

Klod Kolaro, Konsultant za digitalnu transformaciju

Moram da pohvalim organizaciju konferencije, sve je bilo besprekorno. Osećala sam se vrlo prijatno, a verujem i svi ostali učesnici.
Po mom mišljenju, Univezitet Singidunum je shvatio ulogu i značaj našeg Udruženja i profesije interne revizije. Posebno mi je drago što smo uspostavili odličan kontakt.
Mira Vuković, Udruženje internih revizora Srbije

Iskrene čestitke i zahavalnost za uspešnu organizaciju, tematski vrlo složene i aktuelne naučne oblasti. Rizici u poslovanju u odnosu na globalne izazove, kao i politička i ekonomska situacija u našem okruženju, su uspešno predstavljeni od strane brojnih učesnika u samo jednom danu.
Efekti održane konferencije su vrlo značajni za sve učesnike konferencije:
– prepoznati su brojni rizici koji su sve izvesniji u narednom periodu,
– ukazano je na brojne odbrambene mehanizme koji će smanjiti ili ukloniti potencijalne rizike sa ozbiljnim posledicama na ekonomsku stabilnost u narednom periodu.
Jedan od ključnih faktora u stvaranju blagovremenih i dobrih odbrambenih mehanizama koji će sprečiti potencijlane rizike ili šire pojave nove globalne finansijske krize jeste brzo donošenje nove progresivne međunarodne računovodstvene i revizorske profesionalne regulative i usaglašavanje nacionalnog zakonodavstva u tom smsilu.

Dragutin Dragojević, Emeritus Member of AAA American Accounting Association since 1986, CoE Actual Expert for Public Sector Accounting Regulation (CAR Programme)

Veliko mi je zadovoljstvo što sam bio učesnik ovog događaja.
Obilje kvalitetnih sadržaja, brojni učesnici različitih profila, profesionalna i efikasna organizacija.
Čestitke !!!
Miroslav Perić, Director, Advisory KPMG, KOR

Naročito mi je zadovoljstvo da i ove godine uputim iskrene čestitke članovima Organizacionog odbora, kao i svim kolegama koji su učestvovali na konferenciji FINIZ. Postignut je izvanredan akademski uspeh u svim aspektima koji se odnose na zanimljivu i kompleksnu tematiku rizika u savremenim uslovima poslovanja.
Posebno me raduje što je FINIZ uspeo da odgovori na jedan od najtežih izazova sa kojima se suočava naučna zajednica ne samo kod nas nego i u svetu. Uložen je veliki napor i trud Univerziteta Singidunum da kontinuirano unapređuje i podiže lestvicu znanja. Univerzitet je još jednom postavio visoke standarde, odgovarajući na na najsavremeniji, najegzaktniji i najkvalitetniji način na akademska i praktična pitanja poslovnog okruženja u zemlji, a i šire.
Bila mi je posebna čast i zahvalan sam što sam i ove godine bio deo uspešne i kreativne atmosfere koja je postala obeležje FINIZ-a.
Nikola Stefanović, Generalni direktor/Partner SEAF

Bilo je zadovoljstvo učestvovati na ovogodišnjoj konferenciji.
Konferencija iz godine u godinu opravdava izraz “must be a part of it”.
Nadam se da će tako ostati još dugi niz godina.
Vladimir Petrović, WinWin Shop Čačak

Smatram da je FINIZ 2018 prevazišao prethodne konferencije i pokazao na koji način dugogodišnji trud, posebna posvećenost i predanost nauci i struci mogu dovesti do unapređenja naučnog delovanja u našoj sredini. Konferencija je bila izvrsno organizovana, dobro posećena, izazvala veliko interesovanje stručne javnosti i obilovala kvalitetnim temama.

Back to Top