O konferenciji

Obaveštavamo vas da Univerzitet Singidunum Beograd organizuje međunarodni naučni skup na temu: ”Finansijsko izveštavanje u funkciji korporativnog upravljanja”. Skup ima nacionalni karakter sa međunarodnim učešćem.

Pozivamo Vas da prijavite svoje radove i aktivno učestvujete u programu naučnog skupa koji će se održati 05. decembra 2014. godine na Univerzitetu Singidunum, ul. Kumodraška br. 261 Beograd.

Cilj naučnog skupa “Finansijsko izveštavanje u funkciji korporativnog upravljanja” je pružanje naučnog doprinosa u oblastima finansijskog izveštavanja i korporativnog upravljanja. Univerzitet Singidunum je spreman da pruži puni doprinos podizanju kvaliteta finansijskog izveštavanja i u upravljanju korporativnim finansijama na našim prostorima.

Važnost međunarodnom naučnog skupa se ogleda u značaju koji za privredne subjekte ima finansijsko izveštavanje, kao i sama kompleksnost tog sistema i njena povezanost sa brojnim drugim aktivnostima (kontrolingom, revizijom, forenzikom, itd.).

Konferencija je prilika za sve stručnjake koji žele da prošire svoja znanja iz oblasti finansijskog izveštavanja, uključujući i eksterne i interne revizore, ali i za stručnjake iz drugih disciplina i profesija: risk menadžere, stručnjake za kontroling, za uskladjenost (compliance), finansijsko upravljanje i finansijske kontrole, interne kontrole, osobe uključene u upravljanje projektima finansiranim od strane EU, stučnjake za informatičku sigurnost, i dr.

Verujemo da će program ovog skupa biti interesantan za naučne radnike, privrednike, i studente koji su zainteresovani za sticanje i implementaciju novih znanja, radi poboljšanja poslovanja privrednih subjekata.

Pozivamo Vas da svojim radovima i učešćem na naučnom skupu date svoj naučni i stručni doprinos u oblastima finansijskog izveštavanja i korporativnog upravljanja.

Rok za predaju sažetka rada je 15. oktobar 2014. godine, a kompletne radove potrebno je predati do 5. novembra 2014. godine.
Prilikom prijave teme, neophodno je navesti i oblast kojoj rad pripada. Oblasti koje su ponuđene autorima su:

 1. računovodstvo,
 2. interna revizija,
 3. eksterna revizija,
 4. kontroling,
 5. korporativne finansije,
 6. korporativno upravljanje,
 7. evaluacija i rizik,
 8. informacioni sistemi za podršku odlučivanju,
 9. poslovne finansije,
 10. bankarstvo,
 11. preduzetništvo,
 12. osiguranje i
 13. forenzika.

Radovi se mogu pisati na srpskom jeziku, engleskom jeziku, kao i na svim jezicima koji su razumljivi na prostoru bivše SFRJ.

Saže​tke​ radova ​potrebno je poslati​ na ​adresu​: finiz@singidunum.ac.rs.
Pozitivno ocenjeni radovi od strane recenzenata će biti uvršćeni u program naučnog skupa i objavljeni u Zborniku radova.
Autori su u potpunosti odgovorni za sadržaj rada.
Troškove kotizacije autora snosi Univerzitet Singidunum.
Troškove puta i smeštaja snose sami učesnici.

Sa nadom da ćete prihvatiti ovaj poziv, unapred se zahvaljujemo i srdačno Vas pozdravljamo.

Back to Top