O konferenciji

Konferencija FINIZ je međunarodna naučna konferencija koja će se po treći put održati na Univerzitetu Singidunum. Konferencija u 2016. godini nastavlja da podstiče stručnjake iz privrede i naučne radnike na istraživanja stvarnih događaja i donošenje predloga za stvaranje novih finansijskih rešenja u funkciji umrežavanja sa sveopštim svetskim finansijskim trendovima i izazovima upravljanja rizicima.

Ovogodišnja tema konferencije  je: „Rizici u savremenim uslovima poslovanja”.

Konferencija je održana u petak, 2.12.2016. godine na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, ul. Kumodraška 261a(Bulevar Peka Dapčevića).

 

Zaključke konferencije FINIZ 2016 možete preuzeti sa linka: http://finiz.singidunum.ac.rs/wp-content/uploads/2017/02/Zaključci-sesija.pdf.

Back to Top