O konferenciji 2021

Sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da se osma po redu međunarodna naučna konferencija FINIZ 202pod nazivom ”Da li ste spremni za ContinuousNEXT® pristup po okončanju pandemije izazvane virusom Covid-19?”održala u petak, 03.12.2021. godine. Zbog trenutne epidemiološke situacije, ovogodišnja konferencija FINIZ 2021 se održala online. Učesnici su događaj pratili online, preko Microsoft Teams platforme.

Kritična priroda promena i kultura su sastavni deo budućnosti poslovanja organizacija. Da bi bolje razumeli ovu paradigmu, formula za postizanje uspeha u svetu koji se neprestano menja je primena ContinuousNext® pristupa, prema Gartner, Inc. Pandemija Covid-19 kao globalni rizik i izazov donela je izmenjene uslove poslovanja na svetskom nivou. Upravo je sada vreme da organizacije budu prilagodljivije promenama, jer novi modeli ContinuousNext® pristupa redefiniše način na koji organizacije kreiraju, isporučuju i beleže vrednost uvođenjem novih praksi, razvijanjem novih sposobnosti i stvaranjem novih načina za uspeh. Faza koja prelazi digitalnu transformaciju je vreme stalne evolucije i da bi mogle da prate nove inovacije i promenljive načine poslovanja, organizacije moraju da razumeju značenje ContinuousNext® pristupa i šta on znači za njihovu budućnost. Zapravo, ContinuousNext® pristup predstavlja pristup koji bi svako trebalo da zauzme kako bi se suočio sa promenama u tehnologiji, konkurenciji i poslovanju i istim se prilagodio.

Međunarodna naučna konferencija FINIZ 2021 je idealna prilika da svi učesnici predstave svoj rad i rezultate široj javnosti, kao i da razmene iskustva i ideje sa drugim uglednim stručnjacima iz relevantnih oblasti. Dva najbolja rada, u proširenom obliku (30%) biće izabrana i predložena za ubrzani postupak u The European Journal of Applied Economics (M51).  Pored toga, dve posebne sesije na konferenciji biće vezane za projekte: 1) Razmenjivanje iskustava zemalja Višegradske grupe u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza (Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activity – Visegrad Fund), gde je Univerzitet Singidunum partner; 2) COST CA 19130, pod nazivom: Primene veštačke inteligencije u finansijama koja vodi većoj transparentnosti u finansijskoj industriji (Fintech and Artificial Intelligence in Finance – Towards a transparent financial industry).

Zaključke sesija FINIZ 2021 možete pogledati ovde.

Back to Top