Agenda 2019

Agenda u PDF formatu
09.00 – 10.00 – Registracija učesnika i kafa dobrodošlice
10.00 – 11.30 – Plenarna sesija
11.30 – 11.45 – Druženje i umrežavanje
11.45 – 13.15 – Paralelne sesije
Plenarna sesija (SRP/ENG) – 046
Predsedavajući:

prof. dr Zoran Petrović
prof. dr Lidija Barjaktarović
Prof. dr Milovan Stanišić, Predsednik Univerziteta Singidunum
mr Milibor Saković, predsednik UO Zajednica ekonomskih, pravno – birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko – turističkih škola Republike Srbije/direktor I ekonomske škole, Beograd
Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku Upravu
  Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti
Siniša Krneta, direktor Beogradske berze
Lidija Bajić, CFO Novo Nordisk Pharma
Courtney Bogaard, Head of Talent Acquisition, Nordeus
Sesija A: Računovodstvo i revizija – Uticaj digitalizacije na proces finansijskog izveštavanja – 046
Predsedavajući:

prof. dr Zoran Petrović

1. Uticaj izmena poreskih propisa na opterećenost računovođe
Jovana Dedić – poreski konsultant IPC Beograd
2. Obračunavanje troškova i učinaka: Trenutno stanje u Republici Srbiji i mogućnosti unapređenja
Rada Stojanović – SRRS i predstavnik AB soft Beograd
Živoslav Damnjanović – Direktor prodaje Adacta doo Beograd
3. Revizija finansijskih izveštaja: Od troška do koristi
Zdravko Gardović – menadžer u sektoru revizije BDO
Nikola Seneši – predsednik WolfMcGill Group
Sesija B: Interna revizija (u organizaciji sa Udruženjem internih revizora Srbije – UIRS) – 005
Predsedavajući:

prof. dr Jozefina Beke Trivunac

prof. dr Miroslav Perić
„Izazovi automatizacije interne revizije“ je tema sesije interna revizija. U okviru ove sesije govornici će izneti izlaganje na različite teme o kojima će se diskutovati tokom rada. Teme koje će biti obrađene su: “ Izazovi automatizacije interne revizije“, „Korišćenje software-a u planiranju, izvođenju i izveštavanju revizije“ i „Blockchain iz ugla revizije“.
Stefan Popović, Fakultet informacionih tehnologija, Alfa BK Univerzitet
Ljubinko Stanojević, direktor Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije
Luka Milinković, NLB Banka Beograd
Sesija C: Singidunum HR forum 2019: Srbija u korak sa HR trendovima (SRP/ENG) – 001
Predsedavajući:

 


prof. dr Lazar Dražeta
Ključna uloga koju ljudski resursi imaju u finansijskom uspehu organizacije zahteva uključivanje zaposlenih u organizacioni poslovni model ne kao trošak, nego kao investiciju, a HR menadžera kao biznis partnera koji učestvuje u kreiranju i implementaciji poslovne strategije. Fokusiranje na efikasnu ulogu HR menadžmenta u stvaranju motivisanih, zainteresovanih i posvećenih zaposlenih, zadatak je svake savremene organizacije koja je prilagodljiva, orijentisana na potrebe klijenata, proaktivna i spremna za promene.
Courtney Bogaard, Head of Talent Acquisition, Nordeus
Alyssa Florio, HR Partner, Nordeus
Dragana Stojanović, Processes Manager, Air Serbia
Nataša Pančić, HR Director, East Point Holdings
Brankica Ljamić, Director of ICF ACSTH program/ Presedent ICF Serbia Chapter
Milica Šodić, Talent and Performance Management Expert, Delhaize Serbia
13.15 – 13.45 – Druženje i umrežavanje
13.45 – 15.15 – Paralelne sesije
Sesija A: Procenitelji – Značaj i uloga sudskog veštačenja – 005
Predsedavajući:

prof. dr Vule Mizdraković

Danijela Ilić, NUPS
U svetlu donošenja novog predloga nacrta Zakona o sudskim veštacima, neophodno je osvrnuti se na njihov status i značaj u okončanju sudskih sporova, izjednačavanju standarda kvaliteta rada u struci, kao i kontroli kvaliteta rada.
Danijela Ilić, predsednik Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije (NUPS)
Vladimir Drašković, sudski veštak za ekonomsko-finansijsku oblast – uža specijalnost procena vrednosti imovine i kapitala, Direktor DOO za veštačenja procene i savetovanje VPS Beograd
Marija Kostić, Univerzitet Singidunum
Saša Bajić, advokat, Advokatska kancelarija Bajić&Popović
Sesija B: Finansijska forenzika – Digitalna i finansijska forenzika – 046
Predsedavajući:

prof. dr GorankaKnežević

Marija Radovanović, CFE

Sesija Finansijska forenzika je u organizaciji Udruženja sertifikovanih istražitelja prevara Srbije koji je ogranak međunarodne Asocijacije sertifikovanih istražitelja prevara (ACFE). Osnovni cilj Udruženja je da služi zajednici kroz promovisanje borbe protiv prevara i korupcije putem delotvornijeg otkrivanja i prevencije istih. Sertifikat istražitelja prevara je globalno prepoznat sertifikat za stručnjake za borbu protiv prevara. Ovlašćeni istražitelji prevara poseduju jedinstvena znanja i veštine na koje se ne nailazi ni u jednoj drugoj disciplini. oni znaju kako da odgovore na navode o prevarama na osnovu poznavanja složenih finansijskih transakcija i prevarnih šema, zakonskih pravila, istražnih metoda i tehnika prevencije.

U okviru sesije Finansijska forenzika na konferenciji FINIZ 2019 uvaženi CFE (Certified Fraud Examiners) obrađivaće teme digitalizacije kao faktora koji utiče na razvoj istražnih tehnika i njihovu sve veću efikasnost, kao i uticaja digitalizacije na actus reus i izvršenje krivičnog dela. Dalje, govoriće se o ulozi finansijskog forenzičara u tužilaštvu u procesu prikupljanja dokaza i pisanja izveštaja, radu udarnih grupa, tehnikama intervjuisanja, kao i samoj metodologiji istrage korporativnih krivičnih dela (self investigations). Brojne anonimizovane studije slučaja omogućiće učesnicima sesije sticanje uvida u značaj i važnost prevencije i detekcije krivičnih dela u privredi.

Marija Radovanović, , Credit Fraud Risk Manager, Raiffeisen Bank Serbia
Dragana Stojadinović, CFE, Republic of Serbia, Organized Crime Prosecutor’s office
Vladimir Grabulov, CFE, Forensic, internal audit and compliance services, KPMG
Sanja Kekić, CRISC, ISACA Belgrade Chapter
Sesija C: Marketing – Digitalni marketing u svetu finansija – 001
Predsedavajući:

prof. dr Jelena Gajić

Maja Obradović, asistent
Digitalni marketing je imperativ savremenog poslovanja finansijskih organizacija. Definisanjem i implementacijom digitalne marketing strategije finansijskih usluga omogućava se: kreiranje posebnog korisničkog iskustva, isporuka izuzetne usluge digitalnim korisnicima i konkurentnost na finansijskom tržištu.
Marko Šobot, Media Director, MMS Communications/ Publicis Group Serbia
Aleksandar Milić, Head of Marketing and Communications, Sberbank Serbia
Emina Azizi, Regional Account Director, McCann Group
Marko Bogdanovic, Social Media Manager, Drive McCann Group
15.15 – 15.30 – Druženje i umrežavanje
Sesija: Naučno-istraživački radovi (ENG) – 005
I Deo – Naučno-istraživački radovi – iz tematskih oblasti konferencije

Predsedavajući:

prof. dr Nemanja Stanišić

prof. dr Tijana Radojević

Međunarodna naučna konferencija FINIZ je idealna prilika za sve učesnike da prezentuju svoje radove i rezultate istraživanja široj javnosti, kao i da razmene iskustva i ideje sa drugim uglednim stručnjacima iz relevantnih oblasti. Tri najbolja rada, u proširenom obliku (30%) biće predložena za objavljivanje u časopisu the European Journal of Applied Economics (M51) po ubrzanoj proceduri.

Sesija Naučno-istraživački radovi je na ovogodišnjoj konferenciji FINIZ 2019 podeljena u dve paralelne sesije. Naučno-istraživački radovi iz tematskih oblasti konferencije biće prezentovani u prvoj sesiji. U drugoj sesiji biće prezentovani radovi iz oblasti Cirkularne ekonomije. Ukupno 20 radova biće prezentovano u pomenutim sesijama, dok će radni jezik biti engleski.

M. Stanišić, M. Dobrojević, M. Milojević, Financial Transaction Monitoring Software Tool in the University Business Environment
N. Dražić, J. Milovanović, G. Dražić, E. Marišova, Opportunities for Sustainable Production of Energy Crop Miscanthus in Serbia
D. Jevtić, T. Vesić, L. Barjaktarović, Do Serbian Banks Make Optimal Corporate Credit Decisions?
Z. Jović, G. Kunjadić, D. Singh, Fintech and Cbdc – Modern Trends in Banking
V. Mirković, J. Lukić, V. Martin, Reshaping Banking industry Through Digital Transformation
I. Božić Miljković, M. Dobrojević, J. Pršić, Privatization of Banks in Serbia and New Generation Banking Products
D. Rajin, M. Petrović, T. Radojević, R. Butėnas, the Role of Knowledge Management in Business Process and Competitiveness
V. Mitić, T. Kokić, V. Mizdraković, D. Tereladze, Correlation Between Asset Impairment and Profitability of Serbian Listed Companies
M. Gröblacher, V. Mizdraković, Triple-Entry Bookkeeping: History and Benefits of the Concept
M. Gligorić, V. Mizdraković, M. Kostić, J. Gržinić, Mandatory Audit: Who Performs Audits of Companies on Belgrade Stock Exchange?
E. Pap, M. Petković, A. Blagojević, S. Stanišić, Importance of intellectual Capital Components in Management Decision-Making Processes of French Companies: an Empirical Study Using Shapley’s Value and Lambda Fuzzy Measurement Method
D. Ignjatović, M. Stanić, Contemporary Marketing in Pharmacy With the Focus on the E-Pharmacy Concep
J. Teodorović, S. Čubrilo, Importance of Employee’s Motivation For Business Success –Example of Beiersdorf
M. Perić, the Impact of Fdi inflow on Ex-Yugoslav Countries’ Labour Markets
Z. Bracanović, N. Berber, the Impact of the Restructuring Process on the Development of New Competencies of Knowledge in Enterprises
Sesija: Naučno-istraživački radovi (ENG) – 001
II Deo – Naučno-istraživački radovi – Cirkularna ekonomija

Predsedavajući:

doc. dr Mesud Adžemović


Naučna sesija je posvećena originalnim naučnoistraživačkim radovima, pri čemu su neophodni uslovi za klasifikaciju u ovu kategoriju bili sledeći: 1) u radu je izvršena statistička analiza empirijskih podataka, 2) dobijeni nalazi su pružili jasan doprinos definisanoj istraživačkoj oblasti, 3) istaknute su implikacije koje nalazi istraživanja imaju za profesionalnu praksu. U okviru ovogodišnje naučne sesije – cirkularna ekonomija biće prezentovano 5 radova, a radni jezik sesije je engleski.

M. Stanišić, N. Radović, J. Nikolić, Review of Sustainable Business and Profitability of Eco-Friendly Hotels in Serbia
V. Ristić Vakanjac, M. Vujičić Trkulja, M. Čokorilo Ilić, Potentials for Sustainable Usage of Karst Aquifers in Serbia
L. Amidžić, D. Veličkovic, M. Vujčić Trkulja, Circular Economy As an instrument of Nature Conservation
B. Vakanjac, S. Đorđević Milošević, V. Ristić Vakanjac, Potential Place For Gravel and Sand Exploitation in the Circular Economy
B. Vakanjac, L. Amidžić, T. Đumić, Revalorization of Existing Tailing Dumps in Serbia: Bor and Rudnik Case Studies
17.00 – Kraj konferencije

Back to Top