Finiz 2015

Utisci o konferenciji FINIZ 2015

Radoslav Sretenović Osvrt na rad Državne revizorske institucije

David Schock, Serbian Private Equity Association

Boško Vidaković Pozdravna reč Komore ovlašćenih revizora

Dragan Pešić Funkcionisanje Udruženja internih revizora Srbije

Marko Fabris Funkcionisanje Turnaround Management Asocijace u Srbiji

Izjave učesnika

David Schock

Piotr Luty, Wroclaw University of Economics, Poland

Bojan Radoš, Komora ovlašćenih revizora Srbije

Mira Vuković, sekratar Udruženja internih revizora Srbije

Dragan Miletić, Fondacija Centar za mlade talente Novi Sad

Marko Fabris predsednik TMA Serbia konsultant PWC

Miloš Talijan, CIF Beograd

prof dr Jozefina Beke Trivunac, predsednika Udruženja internih revizora Srbije

prof dr Zoran Jeremić, Univerzitet Singidunum

Rada Stojanović, Savez računovođa i revizora Srbije

Radoslav Sretenović, Državna revizorska institucija

Darko Mandić, osnivač BEUM a Direktor JDM

dr Milan Negovanović, Privredni savetnik

Svetozar Mladžić, ambasador Bloomberg instituta

Blaženka Hadrović Zekić, Ekonomski fakultet u Osijeku, Hrvatska

Boško Vidaković, Komora ovlašćenih revizora Srbije

Izjave studenata Univerziteta Singidunum

Milena Panić, student PFB

Srđan Novaković, student PFB

Nenad Janić, student PFB

Ana Savić, student PFB

Marina Mladenov, student PFB

David Marić, student PFB

Ana Stević, student PFB

Anđela Golijanin, student PFB

Back to Top