Agenda 2020

Agenda u PDF formatu
09.50 – 10.00 – Online registracija I virtuelna kafa dobrodošlice
10.00 – 11.30 – Plenarna sesija
11.30 – 11.35 – Umrežavanje i virtuelno osveženje
11.35 – 13.05 – Paralelne sesije (6)
13.05 – 13.10 – Umrežavanje i virtuelno osveženje
13.10 – 14.40 – Paralelne sesije (3)
14.45 – Kraj konferencije
Plenarna sesija
Predsedavajući:

prof. dr Goranka Knežević
prof. dr Zoran Petrović
prof. dr Lidija Barjaktarović
prof. dr Nemanja Stanišić, rektor Univerziteta Singidunum
Marko Janković, predsednik Komisije za hartije od vrednosti
Milibor Saković, predsednik upravnog odbora, Zajednica ekonomskih, pravno-biroteničkih, trgovinskih i ugostiteljsko-turistički škola Srbije
Danijela Ilić, predsednica Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije
Zoran Škobić, rukovodilac sektora edukacije i koordinator međunarodne saradnje, SRRS
Sanja Kekić, predsednica Udruženja ISACA Beograd
Žarko Vukadinović, predsednik Udruženje ACFE Srbija
Vladimir Dašić, partner, BDK Advokati
11.35 – 13.05 – Paralelne sesije
Sesija A: “U korak sa promenama” u organizaciji sa Udruženjem internih revizora Srbije
Sesija će trajati do 13.25
Predsedavajući:


doc. dr Miroslav Perić

Predrag Zindović, Viši interni revizor, Komercijalna banka AD Beograd

Da bi dodala vrednost i bila u korak sa promenama interna revizija ima poseban fokus na razvoju tehnika upravljanja IT rizicima i informacionom bezbednošću. Pored toga posvećuje se pažnja na unapređenju procesa automatizacije i planiranja, kao ključnim faktorima upravljanja krizom sa posebnim pažnjom na upravljanje rizicima COVID-19 krize. Takođe, jedan od ključnih procesa, koje interna revizija treba da implementira je prihvatanje trendova digitalizacije u poslovanju kompanija i prilagođavanje izmenjenim procesima i organizacije poslovanja i postizanju bolje efikasnosti u radu i smanjenju troškova.

Govornici:

Dušan Žikić, Rukovodilac interne revizije informacionih sistema
Tema: Upravljanje IT rizicima – metrike i automatizacija

Milica Ilić, Global head of protection and resilience, Allianz Group
Tema: Automatizacija i planiranje: ključni factori za upravljanje rizikom

Miha Ozimek, Internal Audit Specialist, Sava Re, predsednik ISACA Slovenija Chapter
Tema: Digitalizacija i njen uticaj na Internu reviziju
Sesija B: RAČUNOVODSTVO U DOBA PANDEMIJE COVID 19
Predsedavajući:

prof. dr Zoran Petrović

Teme
1. Problemi sa kojima se susreću računovođe
2. Uticaj pandemije na promenu načina rada računovođa
Govornici:

Vera Lončar, vlasnica knjigovodstvene agencije “Account” DOO

Snežana Mitrović, predsednik Računovodstvene komore Srbije

Tomislav Gajić, docent, Univerzitet Singidunum, Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija, Valjevo

Živoslav Damnjanović, direktor prodaje, Be-terna
Sesija C: Razmena iskustva Višegradskih zemalja u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza
Predsedavajući:


prof. dr Lidija Barjaktarović

”Razmena iskustava Višegradskih zemalja u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza” finansiranim grantom International Visegrad Fund (Projekat br. 22010083). Radovi će predstaviti smernice za prilagođavanje zakona i uticaj izbegavanja plaćanja poreza na politiku društvene odgovornosti u zemljama Višegradske grupe i Republike Srbije. Sesija će početi diskusijom u vezi otvorenih pitanja teorije i prakse.

Tema: Otvorena pitanja teorije i prakse
Govornici:

Milan Negovanović, Urednik povremenih publikacija i organizator stručnog usavršavanja, Privredni savetnik
Tema: Mišljenja Ministarstva Finansija – izbor prava ili stranputica u pravnu nesigurnost

Jelena Miljković, Direktor, FCCA, KPMG
Tema: Međunarodna saradnja u funkciji smanjenja evazije poreza za zaustavljanje izbegavanja plaćanja poreza
Radovi po pozivu:
1. Piotr Luty, Tax avoidance in V4 countries and Serbia – influence of company size on effective tax rate
2. Goranka Knežević, Vladan Pavlović, Kıvanç Halil Arıç, Does tax evasion significantly contribute to overall economic crime in Serbia?
3. Anja Galečić, Lidija Barjaktarović, Tax evasion, prevention measures and detection procedures – the case of the Republic of Serbia
Sesija D: Digitalni HR
Predsedavajući:


prof. dr Lazar Dražeta
Digitalni HR predstavlja paradigmu novog doba i usko je povezan sa savremenom ekonomijom znanja. U tehničkom smislu predstavlja transformaciju HR servisa i procesa upotrebom digitalnih tehnologija. U smislu iskustva zaposlenih predstavlja izazov za svaki aspekt upravljanja ljudskim kapitalom organizacije i promenu poslovnog okvira u kojima se HR funkcija razvijala do sada.
Govornici:

Sonja Jovanović, HR Associate Director at EY – CESA Organizational Development Team
Tema: Zašto digitalni EY?

Nataša Pančić, HR Director at East Point Holdings
Tema: HR u eri digitalizacije

Brankica Ljamić, Director of ICF ACSTH program “Coaching for Active Preeminence” (CAP) / President ICF Serbia Chapter
Tema: Koučing kao metodologija ličnog i profesionalnog razvoja lidera, u svetlu digitalizacije i rada na daljinu
Sesija E: NACIONALNI STANDARDI ZA PROCENU VREDNOSTI NEPOKRETNOSTI: NEOPHODNOST I PERSPEKTIVE MOGUĆIH IZMENA u saradnji sa Nacionalnim udruženjem procenitelja Srbije (NUPS) i Udruženjem samostalnih sudskih veštaka i procenitelja vrednosti nepokretnosti (USSVP)
Predsedavajući:

prof. dr Vule Mizdraković

Maja Kljajić, asistent
Promene i razvoj nacionalnog i međunarodnog tržišta nekretnina, ali i povratne informacije praktičara koji se suočavaju sa realnim problemima u svakodnevnom poslovanju, uslovljavaju promene profesionalnih standarda procene, a ponekad i zakonske regulative (tamo gde postoji), kojima se uređuje postupak procene vrednosti nekretnina. Zakon o proceniteljima vrednosti nepokretnosti Republike Srbije je u primeni od 2017.godine i iste godine su usvojena i podzakonska akta tj. razni pravilnici među kojima su i nacionalni standardi procene. Postavlja se pitanje da li je neophodno izvršiti promene podzakonskih akata, kao i da li je neophodno izvršiti dodatno usklađivanje sa međunarodnom profesionalnom regulativom. Cilj ove sesije jeste konstruktivna diskusija između panelista i učesnika sesije u cilju razmene iskustva, unapređenja razumevanja i primene pomenute regulative i oblikovanja eventualnih predloga izmena nacionalne zakonske regulative.
Govornici:


Dejan Hadžić, Rukovodilac Grupe za osiguranje i nepokretnosti, Ministarstvo finansija Republike Srbije


Danijela Ilić, predsednica Nacionalnog udruženja procenitelja Srbije


Miroslav Višnjić, zamenik predsednika USSVP
Sesija F: Naučno-istraživački radovi (ENG)
Predsedavajući:

prof. dr Nebojša Bačanin-Džakula

prof. dr Tijana Radojević

Međunarodna naučna konferencija FINIZ je idealna prilika za sve učesnike da prezentuju svoje radove i rezultate istraživanja široj javnosti, kao i da razmene iskustva i ideje sa drugim uglednim stručnjacima iz relevantnih oblasti. Dva najbolja rada, u proširenom obliku (30%) biće predložena za objavljivanje u časopisu The European Journal of Applied Economics (M51) po ubrzanoj proceduri.

Sesija Naučno-istraživački radovi je na ovogodišnjoj konferenciji FINIZ 2020 podeljena u na dva dela, u kojoj će biti prezentovano 20 radova. Baza podataka finansijskih i revizorskih izveštaja društava iz Republike Srbije će otvoriti ovu sesiju, a potom će biti prezentovani radovi iz različitih oblasti konferencije.

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

 1. Vule Mizdraković, Nenad Stanić, Vladimir Mitić, Ana Obradović, Maja Kljajić, Maja Obradović, Nemanja Stanišić
  Empirical data on financial and audit reports of Serbian business entities

 

RADOVI IZ TEMATSKIH OBLASTI KONFERENCIJE

 1. Mihailo Todorović, Miroslav Perić
  Monetary Unit Sampling using MSExcel – Automation in external auditing
 2. Danko Jevtović, Nikola Stefanović
  The role of independent directors in corporate governance in IT companies in Serbia
 3. Lidija Barjaktarovic, Sanja Kekić
  The influence of pandemic COVID-19 on cyber-security on the Serbian companies
 4. Lidija Barjaktarović, Marko Barjaktarović, Snežana Konjikušić
  Echo State Networks Usage for Stock Price Predictions
 5. Vladimir Mirković, Marija Vujičić, Dragana Andonović Brmalj
  Does profitability reflect company’s financial health in the Republic of Serbia?
 6. Snežana Konjikušić, Gordana Radojević, Ana Vjetrov
  The Implementation of Fuzzy Sets in Decision Making Process
 7. Marija Antonijević, Isidora Ljumović
  Innovation and New Roles of Employees in Operational Risk Management
 8. Tamara Vesić, Cvetko Lazović, Jovan Petronijević
  The necessity of digitalization of the banking system – a chance or a threat to the development of the banking market?
 9. Slađana Sredojević, Sophia Ziakou
  Resilient digital financial education for Youth – European money quiz project
 10. Nataša Krstić
  Does Google favour its own platforms in search visibility?
 11. Nikola Dražić, Gordana Dražić, Nikola Rakašćan
  Possibilities of using by-products in the circular production process in biogas power plants
 12. Tijana Radojević, Tanja Stanković, Danica Rajin
  Employee motivation in the process of managing organizational change
 13. Ana Radulovic, Olga Epitropaki
  Leadership in virtual teams
 14. Rayyan Amour Al Noumani, Raihan Taqui Syed
  Human Resource Automation: Benefits and Challenges for Organizations
 15. Evaggelia Kiosi, Konstantinos M. Karyotakis, Kyriakos Dimitriou
  Corona-virus Crisis and Effective Change Management: Ethical Implications
 16. Slavica Squire
  Contribution of Coaching Skills to Leadership
 17. Miloš Petković, Lilian Del Real Ramirez
  Knowledge Management as a Driver of Company’s Competitive Advantage
 18. Marko Pavićević, Avetik Pashayan, Mohammad Razaul Karim
  Relevance of social media in corporate world
 19. Milorad Kovjanić
  Fraudulent financial reporting as a permanent problem for decision makers 
13.10 – 14.40 – Paralelne sesije
Sesija G: U KORAK SA AKTUELNIM TRENDOVIMA U FINANSIJSKOJ FORENZICI
Sesija počinje u 13.30 (Prijave za sesiju počinju u 13.10)
Predsedavajući:

prof. dr Goranka Knežević

Marija Radovanović, Menadžer prevara sa kreditima, sekretar ACFE Srbija

U uslovima automatizacije poslovnih procesa sve je veći broj krivičnih dela, kako zbog online okruženja u kojima se odvija poslovanje nakon pojavljivanja pandemije izazvane virusom Kovid 19, tako i zbog činjenice da kriminalni um učinioca krivičnih dela uvek pronalazi nove oblike aktivnosti. Ovom sesijom odgovorićemo na pitanje kako reagovati nakon indicija da postoji ili je u toku prevarna radnja u kompaniji. Predstavljanje anonimizovanih studija slučaja iz poslovne prakse pravi je način da se odgovori na to pitanje.

Govornici:

Vesna Radeta, Menadžer finansijske bezbednosti, prevencije prevara i korupcije

Žarko Vukadinović, predsednik Udruženje ACFE Srbija

Sanja Jovanović, Direktor sektora za korporativna osiguranja Wiener Stadtische
Sesija H: RAZMENA ISKUSTAVA VIŠEGRADSKIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA IZBEGAVANJA PLAĆANJA POREZA (ENG)
Predsedavajući:

prof. dr Lidija Barjaktarović

Piotr Luty, Wroclaw University

”Razmena iskustava Višegradskih zemalja u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza” finansiranim grantom International Visegrad Fund (projekat br. 22010083). Radovi će predstaviti smernice za prilagođavanje zakona i uticaj izbegavanja plaćanja poreza na politiku društvene odgovornosti u zemljama Višegradske grupe i Republike Srbije.

1. Michał Biernacki, Piotr Luty, Effective tax rate in V4 countries and Serbia – sectoral approach
2. Marko Milojević, Ivica Terzić, Snežana Stanišić, Using Benford’s Law to Detect Tax Evasion in Micro-Enterprises in Serbia
3. Vule Mizdraković, Maja Kljajić, Marija Slavković, Corporate tax reporting: Effective tax rate of Serbian public entities
4. Karolina Kuropka, Risk analysis as a fundamental element of the capital group’s transfer pricing policy
5. Dominika Florek, Factors influencing the tax mentality of an average taxpayer in Poland
6. Aleksandra Knežević, Tax evasion in Montenegro, forms of manifestation and measures of suppression
Sesija I: MARKETING I AUTOMATIZACIJA
Predsedavajući:

prof. dr Jelena Gajić

prof. dr Aleksandar Đorđević

Automatizacija u marketingu je najnoviji trend u optimizaciji marketinških aktivnosti i maksimiziranju prodajnih rezultata. Zahvaljujući ovom “ličnom asistentu” moguće je precizno identifikovanje potreba i želja potencijalnih i postojećih korisnika usluga, kreiranje personalizovanih kampanja, stvaranje kvalitetnih prodajnih prilika i praćenje rezultate realizovanih aktivnosti. Njen poseban doprinos savremenom poslovanju je u: značajnoj uštedi vremena, olakšanoj realizaciji aktivnosti i detaljnom izveštavanju.

Govornici:

Aleksandar Nikolić, Regionalni marketing menadžer u Tesla electronics

Marko G. Jovanović, Business development menadžer u Comtrade System Integration

Ana Minić, Head of HR Sberbanke

Dragana Marković, Business Development & Performance Director, DriveMcCann
14.45 – Kraj konferencije

Back to Top