Organizacioni odbor 2024

 • Milovan Stanišić, Predsednik Univerziteta Singidunum i predsednik odbora konferencije
 • Nemanja Stanišić, zamenik Predsednika, Univerzitet Singidunum
 • Goranka Knežević, Rektor, Univerzitet Singidunum
 • Endre Pap, Univerzitet Singidunum​
 • Zoran Petrović, Univerzitet Singidunum
 • Aleksa Vidaković, Univerzitet Singidunum
 • Aleksandar Mihajlović, Univerzitet Singidunum
 • Ali Elsadai, Univerzitet Singidunum
 • Ana Radulović, Univerzitet Singidunum
 • Aleksandar Đorđević, Univerzitet Singidunum
 • Ana Obradović, Univerzitet Singidunum
 • Goran Avlijaš, Univerzitet Singidunum
 • Ivana Brdar, Univerzitet Singidunum
 • Ivica Terzić, Univerzitet Singidunum
 • Jelena Gajić, Univerzitet Singidunum
 • Jelena Gavrilović, Univerzitet Singidunum
 • Jelena Janaćković, Univerzitet Singidunum
 • Lazar Dražeta, Univerzitet Singidunum
 • Lidija Barjaktarović, Univerzitet Singidunum
 • Maja Kljajić, Univerzitet Singidunum
 • Maja Obradović, Univerzitet Singidunum
 • Marijana Mihajlović, Univerzitet Singidunum
 • Marko Milojević, Univerzitet Singidunum
 • Marko Šarac, Univerzitet Singidunum
 • Milena Rikalović, Univerzitet Singidunum
 • Miloš Višnjić, Univerzitet Singidunum
 • Miloš Mravik, Univerzitet Singidunum
 • Miroslav Popović, Univerzitet Singidunum
 • Nebojša Bačanin-Džakula, Univerzitet Singidunum
 • Nikola Savanović, Univerzitet Singidunum
 • Tanja Vučković, Univerzitet Singidunum
 • Predrag Obradović, Univerzitet Singidunum
 • Slavko Alčaković, Univerzitet Singidunum
 • Svetlana Stanišić, Univerzitet Singidunum
 • Valentina Gavranović, Univerzitet Singidunum
 • Vule Mizdraković, Univerzitet Singidunum
 • Zoran Jović, Univerzitet Singidunum

Back to Top