Programski odbor

 • Milovan Stanišić, Univerzitet Singidunum, predsednik Univerziteta Singidunum, predsednik odbora konferencije
 • Mladen Veinović, Univerzitet Singidunum, rektor Univerziteta Singidunum, zamenik predsednika
 • Zoran Petrović, Univerzitet Singidunum
 • Dalibor Radovanović, Univerzitet Singidunum
 • Goran Kunjadić, Univerzitet Singidunum
 • Goranka Knežević, Univerzitet Singidunum
 • Ivica Terzić, Univerzitet Singidunum
 • Kosana Vićentijević, Univerzitet Singidunum
 • Lidija Barjaktarović, Univerzitet Singidunum
 • Marko Milojević, Univerzitet Singidunum
 • Mile Stanišić, Univerzitet Singidunum
 • Miroljub Hadžić, Univerzitet Singidunum
 • Nemanja Stanišić, Univerzitet Singidunum
 • Nikola Stefanović, Univerzitet Singidunum
 • Olivera Nikolić, Univerzitet Singidunum
 • Tijana Radojević, Univerzitet Singidunum
 • Vladimir Poznanić, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju Beograd, Univerzitet Singidunum
 • Vule Mizdraković, Univerzitet Singidunum
 • Zoran Jeremić, Univerzitet Singidunum
 • Zoran Jović, Univerzitet Singidunum
 • Aleksandar Janjušević, Ministarstvo finansija Republike Srbije
 • Ana Jolović, RELOF
 • Bojan Radoš, VTB Banka a.d. Beograd, Komora ovlašćenih revizora
 • Branislav Lončar, Publicis One Serbia
 • Branko Srdanović, OTP banka
 • David Schock, Srpska asocijacija privatnog kapitala
 • Dejan Nedić, II ekonomska škola Beograd
 • Dragan Pešić, Raiffeisen banka a.d.
 • Dragan Vještica, Dr. Oetker
 • Dragana Grozdanić, CBRE Serbia
 • Marija Jelić, Mreža za poslovni razvoj (MPR)
 • Marko Fabris, Turnaround Management Associjacija Srbija
 • Mihailo Lazarević, Komora ovlašćenih revizora
 • Milan Bukumirović, Udruženje finansijskih direktora Srbije
 • Milan Negovanović, Privredni savetnik
 • Milibor Saković, Prva ekonomska škola/Zajednica ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko – turističkih škola Srbije
 • Mira Vuković, Udruženje internih revizora Srbije
 • Miroslav Perić, KPMG, Komora ovlašćenih revizora
 • Nebojša Bulatović, Srednja škola Svetozar Miletić Novi Sad
 • Radoslav Sretenović, Državna revizorska institucija
 • Ratomir Ćirović, Privredni savetnik
 • Sanja Dograjić, Ekonomska škola “Nada Dimić” Zemun
 • Sanja Kekić, ISACA Beograd
 • Siniša Krneta, Beogradska berza
 • Vladan Nicović, Ekonomska škola Čačak/Zajednica ekonomskih, pravno-birotehničkih, trgovinskih i ugostiteljsko – turističkih škola Srbije
 • Željko Jović, Narodna banka Srbije
 • Zoran Škobić, Savez računovođa i revizora Srbije
 • Zorica Krnjević Mišković, Komisija za hartije od vrednosti
 • Zorica Maravić, Pravno-birotehnička škola “Dimitije Davidović”- Zemun

Back to Top