Info o projektu

Projekat pod nazivom ”Razmenjivanje iskustava zemalja Višegradske grupe u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza” (Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoid activity –Visegrad Fund) je finansiran grantom International Visegrad Fund, čija je misija da unapredi ideje za održivu regionalnu saradnju u centralnoj Evropi. Projekat je počeo 1. oktobra 2020., a završava se 31. marta 2022. godine.

Nosilac projekta je Wroclaw University of Economics, Wroclaw, Poljska. Ostali partneri u projektu su:

  • Univerzitet za ekonomiju i biznis u Vroclavu, Poljska;
  • Univerzitet Mendel u Brnu, Češka;
  • Univerzitet u Prešovu u Prešovu, Slovačka;
  • Univerzitet Singidunum Beograd, Republika Srbija;
  • Univerzitet u Debrecenu, Mađarska;
  • Koledž za regionalni razvoj i bankarski institut – Ambis, a.s, Češka;
  • Udruženje računovođa u Poljskoj, donjošleski ogranak, Poljska.

Prvi događaj promocije projekta izvršen je tokom realizacije Međunarodne naučne konferencije FINIZ 2020, koja se održala 04. decembra 2020. godine na Univerzitetu Singidunum, Beograd. U okviru konferencije, dve sesije su bile povezane sa projektom br. 22010083. Prva sesija je bila vezana za otvorenu diskusiju između teorije i prakse sa uglednim profesionalnim stručnjacima, kako bi se predstavili pravni načini za smanjenje nivoa utaje poreza. Druga sesija se odnosila na prezentacije i diskusiju članova projektnog tima na osnovu njihovih objavljenih radova u okviru zbornika radova pod naslovom ”Ljudi u fokusu automatizacije procesa”.

Cilj projekta je da se podeli iskustvo o izbegavanju plaćanja poreza u zemljama Višegradske grupe sa akademskom zajednicom i predstavnicima regulatornih tela iz Republike Srbije. Istraživanje pitanja izbegavanja plaćanja poreza omogućava otkrivanje prenosa poreskog opterećenja, koji može biti povezan sa organizovanim kriminalom i prevarama. Partneri iz Češke, Poljske, Mađarske i Srbije predstaviće iskustva u izbegavanju plaćanja poreza na osnovu metodologije koju je pripremio Slovački partner.

Partneri će pripremiti konačni proizvod granta – publikaciju najčešće primenjenih tehnika i metoda izbegavanja plaćanja poreza privrednih subjekata u V4 zemljama i Republici Srbiji. Radovi će predstaviti smernice za prilagođavanje zakona i uticaj izbegavanja plaćanja poreza na politiku društvene odgovornosti. Više informacija o projektu na ovoj veb stranici.

Back to Top