Agenda 2021


ONLINE

 • 09.50 – 10.00 – Onlajn registracija i virtuelna kafa dobrodošlice
 • 10.00 – 11.30 – Plenarna sesija
 • 11.30 – 11.35 – Umrežavanje i virtuelno osveženje
 • 11.35 – 13.05 – Paralelne sesije
  • SESIJA A: U korak sa promenama u poslovnom okruženji (u saradnji sa UIRS-om)
  • SESIJA B: Elektronske fakture, kao obavezan korak ka digitalizaciji poslovanja
  • SESSION C: Razmena iskustva Višegradskih zemalja u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza – (projekat finansiran grantom International Visegrad Fund)
  • SESIJA D: Komunikacija i kolaboracija u centru marketinške problematike u postkovid eri
  • SESIJA E: Fintech u eri kovida
 • 13.05 – 13.10 – Umrežavanje i virtuelno osveženje
 • 13.10 – 14.40 – Paralelne sesije
  • SESIJA F: Izazovi ”nove normalnosti” u finansijskim istragama (u saradnji sa ACFE Srbija)
  • SESIJA G: Trostruki efekat promene regulative EU iz oblasti zaštite životne sredine na postupak procene vrednosti (u saradnji sa NUPS-om i USSVP-om)
  • SESSION C: Razmena iskustva Višegradskih zemalja u aktivnostima izbegavanja plaćanja poreza – (projekat finansiran grantom International Visegrad Fund)
  • SESIJA H: Upravljanje ljudskim resursima kroz neprekidno poboljšanje poslovanja
  • SESSION I: Scientiifiic Papers
 • 14.45 – Kraj konferencije

Kritična priroda promena i kultura su sastavni deo budućnosti poslovanja organizacija. Da bi bolje razumeli ovu paradigmu, formula za postizanje uspeha u svetu koji se neprestano menja je primena ContinuousNext® pristupa, prema Gartner, Inc. Pandemija Covid-19 kao globalni rizik i izazov donela je izmenjene uslove poslovanja na svetskom nivou. Upravo je sada vreme da organizacije budu prilagodljivije promenama, jer novi modeli ContinuousNext® pristupa redefiniše način na koji organizacije kreiraju, isporučuju i beleže vrednost uvođenjem novih praksi, razvijanjem novih sposobnosti i stvaranjem novih načina za uspeh. Faza koja prelazi digitalnu transformaciju je vreme stalne evolucije i da bi mogle da prate nove inovacije i promenljive načine poslovanja, organizacije moraju da razumeju značenje ContinuousNext® pristupa i šta on znači za njihovu budućnost. Zapravo, ContinuousNext® pristup predstavlja pristup koji bi svako trebalo da zauzme kako bi se suočio sa promenama u tehnologiji, konkurenciji i poslovanju i istim se prilagodio.Plenarna sesija

10.00 – 11.30

Predsedavajući:
prof. dr Goranka Knežević, prof. dr Zoran Petrović, prof. dr Lidija Barjaktarović

Govornici:

Prof. Nemanja Stanišić, PhD
Singidunum University
Marko Janković
Securities Commission Republic of Serbia
Dejan Miletić, PhD
National Academy for Public Administration Republic of Serbia
Sanja Popović-Pantić, PhD
Association of Business Women in Serbia
Jelena Kralj
ACE Certified Coach
Pedersen & Partners
Rade Rakočević, PhD
Wealth Management Consultant
Senzal Capital

Sesija A

11.35 – 13.05

U korak sa promenama u poslovnom okruženju

Predsedavajući:
doc. dr Miroslav Perić, Jelena Runić, President, IIA Serbia

Govornici:

 • Ana Ilić, Senior Audit Specialist, SAP
  Tema: „Lične karakteristike, veštine i profesionalna znanja internih revizora“
 • Marija Banović, CIA, Dunav penzije
  Tema: „Profesionalni skepticizam – jednostavno pitanje – zašto?“
 • Emil Živkov, PhD, TRANSNAFTA AD
  Tema: „Procesni pristup internoj reviziji (sa primerom)“

U prethodne dve godine pandemija je u mnogim aspektima uticala na promenu poslovne filozofije i organizaciju života uopšte. Sasvim su izvesna očekivanja da će to uticati i u budućnosti na način života i organizaciju poslovnih aktivnosti. Što se tiče organizacije rada u kompanijama, novonastale okolnosti su nametnule i novu filozofiju organizovanja posla. To je, neminovno, uslovilo i promenu procesa rada interne revizije – da revizori, uglavnom, organizuju svoj rad od kuće. U vezi sa tim, kolege predavači će nas podsetiti na neke važne teme i pitanja koja su osnova našeg posla i koja u izmenjenim okolnostima mogu biti zanemarene, a temelji profesije se ne smeju urušavati.


Sesija B

11.35 – 13.05

Elektronske fakture, kao obavezan korak ka digitalizaciji poslovanja

Predsedavajući:
prof. dr Zoran Petrović

Govornici:

 • Verica Teofilović, Finance Director, Doncafé Strauss Adriatic
 • Marko Danon, PhD, Head of Competitiveness Unit, NALED
 • Nenad Solujić, CEO, Doclop d.o.o.

Digitalizacija poslova, pa i poslova računovodstva i finansijskog poslovanja je preduslov za unapređenje i opstanak poslovanja privrednih društava. Mnogi subjekti to ne shvataju i nemaju samostalnu inicijativu da udju u taj postupak. Donošenjem Zakona o elektronskom fakturisanju nametnuta je obaveza subjektima da digitalizuju jedan deo svog poslovanja – u vezi sa izdavanjem, primanjem i čuvanjem faktura. Kada je neka obaveza nametnuta lakše ju je ispuniti i pravilnije ako se shvati kakva je moguća korist od toga. Zbog toga bi cilj sesije bio da se subjektima pruže informacije o svim aspektima (pozitivnim i eventualno negativnim) digitalizacije ovog dela poslvoanja. Sagovornici bi bili iz privrede, subjekata koji se bave posredništvom u ovom poslu, i po mogućnošću iz relevantnih državnih organa.


Session C

11.35 – 13.05

Experience-Sharing of Visegrad Countries to Tax Avoidance Activity

Moderators:
Piotr Luty, Wroclaw University, Domnika Florek, Wroclaw University

Speakers:

 • Roman Vavrek, Presov University in Presov
  Topic: „MCDM with emphasis on the importance of criteria“
 • Tömöri Gergo, University of Debrecen
  Topic: „Statistical analysis of tax measures effects to the budget revenues“
 • Krzysztof Biernacki, Wroclaw University of Economics and Business
  Topic: „Sources of income as a method of minimization tax aggressiveness – Polish perspective“
 • Vilmos Lakatos, University of Debrecen
  Topic: „Anti- tax avoidance measures by the Hungarian government and their impact (On-line Road Freight Control System and other measures)“
 • Dóra Kerezsi, University of Debrecen
  Topic: „Anti- tax avoidance measures by the Hungarian government and their impact (On-line invoicing and on-line cash register)“
 • Ilona Fałat-Kilijańska, Wroclaw University of Economics and Business
  Topic: The influance of business models on tax avoidance in V4 countries (PE/VC funds)

“Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activity” financed by the International Visegrad Fund grant (project No. 22010083). The papers will present guidelines for adjusting the law and the impact of tax evasion on social responsibility policy in the countries of the Visegrad Group and the Republic of Serbia.


Sesija D

11.35 – 13.05

Komunikacija i kolaboracija u centru marketinške problematike u postkovid eri

Predsedavajući:
prof. dr Jelena Gajić, prof. dr Aleksandar Đorđević

Govornici:

U današnjem izazovnom, dinamičnom okruženju, digitalna komunikacija i kolaboracija su dominantni načini povezivanja svih aktera na tržištu, kako u periodu pandemije COVID- 19, tako i u postkovid periodu. Prepoznavanje aktuelnih programa i alata koji se koriste u ovim procesima, njihova analiza i predviđanje budućih je način da se kontinuirano unaprede, ažuriraju i optimizuju procesi i aktivnosti kako bi se zadovoljile potrebe različitih ciljnih grupa, ali istovremeno povećala efikasnost i efektivnost zaposlenih.


Sesija E

11.35 – 13.05

Fintech u eri kovida

Predsedavajući:
prof. dr Lidija Barjaktarović

Govornici:

Na Međunarodnoj naučnoj konferenciji FINIZ 2021 održaće se sesija koja obrađuje tematiku projekta COST CA 19130 – Primene veštačke inteligencije u finansijama koja vodi većoj transparentnosti u finansijskoj industriji (Fintech and Artificial Intelligence in Finance – Towards a transparent financial industry).


Sesija F

13.10 – 14.40

Izazovi ”nove normalnosti” u finansijskim istragama

Predsedavajući:
prof. dr Goranka Knežević, Marija Kušić Radovanović (ACFE Serbia Chapter)

Govornici:

 • Marija Đorđević, ACFE Member, Internal Control and Audit Specialist
  Tema: „Prevarne radnje u vreme pandemije i efekti Beneish metode“
 • Predrag Maletić, Advanced Analytics Chapter Lead Deputy, Raiffeisen bank Serbia
  Tema: „Razvoj Fraud Scoring modela i njegova primena“
 • Miloš Tanjević, Head ofCompliance, Komercijalna banka AD Beograd
  Tema: „Tipologije pranja novca i prepoznavanje sumnjivih transakcija u bankarskom sektoru“

U vreme neizvesnosti obeleženom izbijanjem zdravstvene krize izazvane virusom Covid-19 forenzički istražitelji su opterećeni brojnim izazovima koji su u neposrednoj vezi sa činjenicom da se deo istraga obavlja „od kuće“ ili u remote obliku, kao i zbog pojave novih modaliteta činjenja prevara u korporacijama koje rade online, tako i zbog slabosti internih kontrola koje su se pokazale u novoj normalnosti u kojoj živimo. Teška vremena traže inovativne aktivnosti i tehnike otkrivanja prevara što će biti i primarni fokus diskusija u ovoj paralelnoj sesiji.


Sesija G

13.10 – 14.40

Trostruki efekat promene regulative EU iz oblasti zaštite životne sredine na postupak procene vrednosti

Predsedavajući:
prof. dr Vule Mizdraković

Govornici:

Cilj ove sesije jeste razvija-nje konstruktivne diskusije između panelista i učesnika sesije u cilju razmene iskustva, unapređenja razumevanja i sagledavanja efekata i posledica, primene nove regulative EU vezano za zaštitu životne sredine, na organizaciju i izvođenje postupka procene vrednosti: nepokretnosti; postrojenja, mašina i opreme i vrednosti poslovanja privrednih društava.


Session C

13.10 – 14.40

Experience-Sharing of Visegrad Countries to Tax Avoidance Activity

Moderators:
Piotr Luty, Wroclaw University, Domnika Florek, Wroclaw University

Speakers:

 • Wiktoria Oprzędek, Wroclaw University of Economics and Business
  Topic: „Withholding tax as a tool to prevent tax avoidance“
 • Hana Bohusova, The College of Regional Development and Banking Institute – Ambis
  Topic: „Fraud and tax avoidance detection in accounting“
 • Veronika Solilova, Mendel University in Brno
  Topic: „Tax avoidance in financial transaction“
 • Pavel Semerád (Mendel University in Brno) and Lucie Semerádová (The College of Regional Development and Banking Institute – Ambis)
  Topic: „Tax Fraud Detection in Accommodation Services“
 • Dominika Florek, Wroclaw University of Economics and Business
  Topic: Tax motivation of entrepreneurs in Poland – research results
 • Piotr Luty, Wroclaw University of Economics and Business
  Topic: New determinants of tax avoidance in V4 countries

“Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoidance activity” financed by the International Visegrad Fund grant (project No. 22010083). The papers will present guidelines for adjusting the law and the impact of tax evasion on social responsibility policy in the countries of the Visegrad Group and the Republic of Serbia.


Sesija H

13.10 – 14.40

Upravljanje ljudskim resursima kroz neprekidno poboljšanje poslovanja

Predsedavajući:
prof. dr Lazar Dražeta

Govornici:

 • Branko Anđelković, Marketing Manager, Galenika a.d.
  Tema: „Burnout sindrom: od stresa do dijagnoze“
 • Aleksandar Protić, Factory Manager, Al Dahra
  Tema: „Sistemi neprekidnog poboljšanja u Operacijama“
 • Sonja Jovanović, HR Associate Director, EY – CESA Organizational Development
  Tema: „Budućnost rada“

Neprekidno poboljšanje je strategija kojom zaposleni na svim nivoima organizacije rade na stalnim promenama poslovnog procesa, čime se kombinuje snaga ljudskog kapitala sa sposobnošću kompanije za neprekidni razvoj. Pored poboljšanja procesa poslovanja, ova strategija utiče na unapređenje mnogih aspekata organizacione kulture kroz međusoban odnos zaposlenih i privrženost organizaciji.


Session I

13.10 – 14.40

Scientific Papers

Moderators:
Prof. Nebojša Bačanin-Džakula, PhD, Prof. Tijana Radojević, PhD

Speaksers:

 • Vule Mizdraković, Maja Kljajić, Blaženka, Hadrović Zekić, „Internal auditing in Covid-19 environment: Is remote auditing a solution?“
 • Nikola Stakić, Dharmendra Singh, Luca Kuzevski Lunnemann, „Exchange-traded funds and their performance during Covid crisis“
 • Garima Malik, Dharmendra Singh, Nikola Stakić, „Understanding the behavioural intention to adopt internet banking: An indian perspective“
 • Tijana Radojević, Danica Rajin, Vladimir Brkić, David Teraladze, „Economic measures of Serbia against the Covid-19 pandemic“
 • Zoran Jović, Stevan Tomašević, „Traditional vs modern approaches to measuring the performance of a company“
 • Marija Đekić, Tamara Vesić, „Regulatory and institutional restrictions on small business loans in Serbia“
 • Gordana Đuranović, Sanja Filipović, „Harmonization of Serbian competition policy in banking sector with EU regulations“
 • Milena Nikolić, Vladimir Mitić, Kristina Kaličanin, „Impact of covid-19 on the life insurance development in Serbia“
 • Ivan Ćerdić, Goranka Knežević, „The emergence of creative accounting in insufficiently regulated business systems“
 • Aleksandra Živaljević, Ana Jovancai Stakić, „Business models in perspective of “new normal” business environment“
 • Miloš Petković, Dang-Huy CAO, „The link between corporate strategy and intellectual capital: Theorethical overview“
 • Jelena Gajić, Aleksandar Đorđević, „Digital communicaton and connectivity in overcoming the wider eaffect of the pandemic crisis“
 • Ana Radulović, Olga Epitropaki, Antonis Polentas, Miquel Salvadó-Gracia, „Leading in the time of crisis: Charismatic leadership“
 • Marko Pavićević, Mohammad Razaul, Karim, Abdul Razaque-Larik, Rosa Y. Coaricona Mendoza, „The impact of globalization on corporate culture in the time of Covid—19“
 • Tanja Stanković, Tijana Radojević, „Employees motivation and managerial coaching during the Covid-19 pandemic“
 • Andrijana Savić, Gordana Dobrijević, „The impact of Covid-19 pandemic on work organisation“

The international scientific conference FINIZ 2021 is an ideal opportunity for all its participants to present their work and results to the general public, as well as to exchange experiences and ideas with other distinguished experts from relevant fields. Two papers, in the expanded form (30%), will be selected and proposed for publication in The European Journal of Applied Economics (M51) in an accelerated procedure.

Back to Top