David Schoch

David Schoch

David Schoch


David Schoch je član Osnivačkog odbora Srpske asocijacije privatnog kapitala (SPEA), a od januara 2012. godine, obavlja funkciju predsednika iste. On je i osnivač i partner u StartLabs-u, prvom privatnom investicionom fondu u regionu sa sedištem u Sjedinjenim Američkim Državama, koji ima za cilj da investira u kompanije koje su u početnoj fazi razvoja na teritoriji jugoistočne Evrope. Gospodin Schoch je prepoznao važnost ulaganja u tehnologiju i nekretnine u regionu.

Back to Top