Dr Petar Dinić

Dr Petar Dinić

Dr Petar Dinić

Doktor Dinić je vlasnik privatne ordinacije „Život“. Predsednik je Srpske Asocijacije za Hiropraktiku. Predavač na Evropskom Centru za Mir i Razvoj (ECPD). Član je komisije za Tradicionalnu medicinu pri Ministarstvu Zdravlja. Član je Evropske Akademije za Hiroprktiku.

Back to Top